Pidato Sunda : Marilah Urang Panjatkan Puji Sarta Syukur Ka

Assalamu’alaikum Wr. Wb

Marilah urang panjatkan puji sarta syukur ka hadirat Pangran anu maha esa, alatan berkat rahmat sarta karunianya dina po anu berbahagia ieu urang bisa ngariung dikelas urang tercinta ieu

Bapa/Ibu guru anu kuring hormati.
dina kasempetan anu alus ieu perkenankan kuring pikeun diajar pidato kalayan nyokot tma atikan

Bapa/Ibu guru anu kuring hormati.
Atikan mangrupa hiji kewajaran pikeun urang kabh boh ta atikan jasmani, rohani, formal boh nonformal, di sakola atawa di luar sakola.Di jaman anu sarwa modern ieu urang ditungtut pikeun terus berpacu ngali lmu kanyaho, lamun urang bongoh saeutik wa urang baris tinggaleun lar ku teman-temankita anu terus berpacu ngali lmu kanyaho.

Bapa/ibu guru anu kuring hormati
Kabh golongan barudak jaman ayeuna kalolobaan pasti usaha teuas demi meunangkeun atikan. Mimitian ti TK ,SD ,SMP ,SMA nepi ka kuliah. Ngajalanan sakabh ta lain tanpa sabab , alatan dina era ieu dunya pohara merlukeun atikan. Jalma-jalma anu berkualitas bisa ditempo ti tingkat atikanana, lamun atikanana pendk mangka kalolobaan kualitas hirup jalma-jalma kawas ta di mangsa hareupeunana henteu alus teuing. tapi tempo jalma-jalma anu berpendidikan! kalolobaan ti maranhanana bisa mencukupi kahirupanana sapopo tanpa kudu bersusah payah sanajan aya sawatara anu berpendidikan tapi henteu boga untung, tapi sakabh ta asalna ti usaha. salah sahiji cara pikeun ngamekarkeun usaha kasebut ta merlukeun atikan

Bapa/ibu guru anu kuring hormati
ti pernyataan kuring tadi bisa disimpulkan yn betapa pentingna atikan pikeun urang. hirup ieu moal hartosna tanpa atikan. talatah ti kuring ulah maranh kabh ieu menyianyiakan atikan anu kolot sarta guru maranh bikeun alatan sakabh ta pohara kapak di po kahareupnakeun jaga. mnta hampura lamun aya omongan kuring anu salah alatan saban manusa henteu leupas ti kasalahan.
wassalamualaikum wr.wb

Leave a Reply