Pidato Perpisahn : Bapak-bapak, Ibu-ibu Guru Dan Karyawan

Nama: Muarofah

Kls: X3

No: 20

Nama: Muarofah

Kls: X3

No: 20

Assalamualaikum Wr.Wb

Bapak-bapak, ibu-ibu guru dan karyawan yang asaya hormati, serta teman-teman kelas I, II dan III yang berbahagi, demikian juga para hadirin yang terhormat. Pertama-pertama mariah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa.

Pada kesemaptan ini perkenankan saya atas seluruh siswa kelas III menyampaikan rasa terima kasih kepada Bapak dan Ibu Gutu yang dengan ketulusan hatinya telah mendidik dan mengajar kami dengan baik, sehingga kami dapat menamatkan pelajaran serta memperileh surat tamat belajar. Untuk itu, dengan apa kiranya kami dapat membalas semua kebaikan bapak dan ibu guru, hanyalah puji syukur kami panjatkan kehadirat-Nya semoga senantiasa melimpahkan berkah dan Rahmat-Nya serta selalu dalam lindungan-Nya.

Bapak dan ibu guru yang kami cintai, sebentar lagi kami akan meninggalkan bangku sekolah ini, akan melanjutkan pada sekolah yang lebih tinggi ataupuub terjun di masyarakat. Semoga bekal yang dan telah kami terima akan bermanfaat.

Dan kepada adik-adik kelas I dan II perkenankan kakakmu menyampakan selamat belajar dan selamat tinggal, rajin-rajinlah dalam menuntut ilmu.

Cukup sekian, jika ada kesalahan dan kekhilafan mohon dimaafkan.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Leave a Reply