Pidato : Perpisahan Kelas III Ring SMA PGRI 6 DENPASAR

Perpisahan kelas III ring SMA PGRI 6 DENPASAR

Majeng ring penganter acara titian matur suksma antuk galah sana kapaice ring titian.sadurung titian ngaturang atur ,pinih riin titian ngaturang pangastungkara,Om Swatyastu.

Bapak kepala sekolah sane wangiang titian,para ibu,bapak guru sinamian,para sisia ring SMA PGRI 6 puniki sane sutresnain titiang

Angayubagia uningayang titiang majeng ring ida Sang Hyang Parama Wisesa.duaning mejanten sangkaning asung kerta wara nugraha ida mawinan titian pingkalih Ida-dane praside mangguh kerahajengan sekadi mangkin.ring galah ne sane becik puniki titian pacing matur atur samatra ngninin indik Perpisahan ring kelas III SMA PGRI 6 DENPASAR.

Ida-dane miwah semeton sinamian sane kusumayang titiang,

Kelas tige(3) sane uning titiang sane mangkin sampun becik nglaksanayang tugas-tugas sane patut ketiru ring adik-adik kelas sinamian ring kelas 1 utawi kelas 2.ring ujian nasional utawi (UN) kanti Ujian Akhir Sekolah(UAS),sampun kelaksanayang sampun becik pisan lan polih lulus 100 %.

Titiang ngaturang selamat ring kelas III sane sampun lulus,dumogi praside nglanjutang ke perguruan sane lebih becik,titiang perwakilan saking kelas 1 nunas iwang yening titiang wenten iwang ring kakak-kakak kelas III maka sami.dumogi pengalaman sane mangkin dadi pelajahan sareng sisie maka sami.

Ampurayang titiang Ibu,muah Bapak guru,minakadi bapak kepala sekolah taker pare semeton utawi sisia sinamian, Ainggih asapunika titiang prasida matur-matur menawi ten wenten iwang atur titiang ,titiang nglungsur gung rena pangampura.

Om Santhi,Shanti,Shanti om.

Leave a Reply