Pidato B.bali 2003 : Nama I Putu Dedy Krisna Pramulia

Nama : I Putu Dedy Krisna PramuliaPidarta

No.: 10

Kelas : XII IPA 5

Wanti Warsa Sekolah

Kaanggen Serana Introspeksi diri

Bapak Kepala Sekolah sane wangiang titiang .

Para Guru lan Para Sawitra sami sane kusumayang lan tresna sihin titiang.

Om Swastiastu

Malarapan antuk manah sane suci tur astiti bakti majeng ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa, titiang sareng Ida dane sami para guru lan siswa SMA N 1 Negara prasida mapupul ring ajeng genah becik puniki sareng sami ngaturang bakti ritatkala rahina Wanti Warsa SMA N 1 Negara ke-47 , dumogi iraga sueca sareng sami ngrasayang bahagia .

Ring rahina becik puniki , titiang ngucapang rahajeng Wanti Warsa SMA N 1 Negara ke-47 ring warsa 2010. SMA N 1 Negara Kewangun ring warsa 1963 dados sekolah sane kapertama ring Kabupaten Jembrana. Saking riin SMA N 1 Negara setata ngemolihang prestasi sane becik ring bidang Akademik wiadin Non Akademik . Nika mawinan SMA N 1 Negara dados SMA Favorit ring wilayah Kabupaten Jembrana.

Rikanjekan rahina wanti warsa , siosan ring ngaturang bakti mangdane para siswa sami ngulat sarira nincepang pekayunan mangda kaweruhan punika wiyakti menggah ring angga tur prasida pacang ngelaksanayang ring sajeroning pemargin kehidupan tur setata ngeruruh pemargi sane becik manut sekadi pinuntun Sang Hyang Aji Dharma tur ngicalang pikayunan tan becik sane mikobetin jatma lan jagate . Titiang taler ngarepang ring wanti warsa ke-47 puniki SMA N 1 Negara prasida ngemolihang prestasi sane sategeh langit , lan ngewangun siswa sane berprestasi sane sida polih ngewangun Nusa Bangsa Puniki.

Bapak Kepala Sekolah lan Guru miwah sawitra sareng sami sane tresna sihin titiang , asapunika atur titiang ngindikang minakadi rahina wanti warsa dumogi wenten pikendi nyane. Pinaka pinguntat titiang atur puniki antuk parama shanti.

Om Shantih Shantih Shantih Om

Leave a Reply