Pidato 2 : BAGAIMANA & MENGAPA GEJALA SOSIAL TERJADI ?

BAGAIMANA & MENGAPA GEJALA SOSIAL TERJADI ?

Globalisasi & Modenasasi : Punca Gejala Sosial

Punca punca utama yang mendatangkan gejala sosial adalah globalisasi dan
modenasasi. Perubahan-perubahan pantas tahap nasional berlaku kerana perubahan pada
arus global yang digelar globalisasi. Globalisasi tidak saja ditandai dengan dominasi
ekonomi tetapi ia merentasi ke arah budaya dan pemikiran. Pembudayaan kota (city

culture) menuruti landasan Barat berlaku dengan lebih pantas dan agresif dengan adanya

teknologi maklumat dan multi media sebagai kenderaan yang amat berkesan untuk

melakukan agenda globalisasi.

Lazimnya, kita sebagai manusia mempunyai sifat ingin tahu terhadap perkara baru dan

trendy, yakni bukan dari budaya ketimuran. Tidak mustahil kita akan jatuh terpengaruh

dan mengikut arah aliran kebaratan, terutama sekali golongan belia. Contohnya seperti
mewarnakan rambut, memakai anting-anting atautattoo bahkan sampai kepada hal-hal
yang sangat teruk seperti pengambilan minuman keras dan pergaulan bebas yang boleh
menjurus kepada masalah masalah gejala sosial yang lebih serius. Mungkin sesetengah
orang menganggap ini merupakan satu fenomena yang biasa namun di negara yang masih
berpegang teguh pada falsafah Melayu Islam Beraja (MIB) seperti Brunei Darussalam, ia
merupakan satu perkara yang keterlaluan dan perlu dielakkan.

Globalisasi bergerak seiringan dengan modenasasi. Dalam dunia serba moden ini,
masyarakat mementingkan prestij dan kemewahan; oleh sebab itu, mereka menjadi
semakin individualistik dan materialistik. Bandingkan dengan masyarakat tradisional,
masyarakat moden mempunyai cita-cita tinggi, kompetitif dan tidak lagi menganggap

saudara-mara atau jiran-jiran sebagai kelompok rujukan, bahkan adat tradisional seperti
memuncang-muncang juga sudah ditinggalkan. Bukan saja ini berpaling daripada budaya
kita sebagai orang Melayu tetapi juga daripada tuntutan agama Islam.Ukhuwah atau
persaudaraan adalah sesuatu yang amat dituntut dalam Islam memandangkan ianya akan
dapat mengukuhkan perpaduan sesama manusia, khususnya sesama muslim.

Firman Allah SWT :

Wahai umat manusia! Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan, dan Kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan suku puak, supaya kamu saling berkenalan. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antaramu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Mendalam Pengetahuan-Nya. Surah Al Hujuraat : Ayat 13

Semua orang mukmin adalah bersaudara, dan oleh yang demikian, ishlah (atau
perhubungan baik) perlukan diwujudkan. Sekiranya terjadi ketidaksefahaman antara dua
kelompok orang Islam, maka al-Quran telah memberikan contoh penyebab yang
menyebabkan keretakan hubungan, sekaligus melarang setiap Muslim dari
melakukannya.

Bentuk – Bentuk Manifestasi Globalisasi & Modenasasi Yang Membawa Kepada

Gejala Sosial Dalam Masyarakat

Media Massa

Pengaruh modenisasi dan globalisasi in lebih terasa dan ketara dengan bantuan berbagai
alat media-massa yang serba canggih. Media massa merupakan sumber maklumat yg
cukup berkesan dalam penyebaran berbagai informasi. Melalui teknologi yang semakin
canggih ini, golongan belia mudah terdedah kepada banyak maklumat, namun tidak
semua maklumat- maklumat itu sesuai untuk kesemua peringkat umur.Ini menjadi
masalah kerana lazimnya golongan belia mudah meniru dan mengikut hal yang dilihat di
sekeliling mereka. Paparan adegan-adegan negatif dari filem barat menimbulkan perasaan
ingin tahu dan ingin cuba sendiri mengikut apa yang ditonton.

Internet

Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT) juga turut menyumbang kepada pemaparan
gejala-gejala negatif selain peranannya yang begitu penting bagi kemajuan sesebuah
bangsa dan negara. Melalui internet umpamanya, masyarakat yang berfikiran kurang
sehat dengan mudahnya boleh akses kepada maklumat-maklumat yang boleh menjurus ke
arah pemikiran negatif.

Institusi Kekeluargaan Yang Goyah

Institusi kekeluargaan yang bermasalah juga boleh menimbulkan gejala sosial. Ibu bapa
seharusnya menerap dan mendidik anak-anak mereka dari kecil. Sekiranya, ibu bapa
bersikap sambil lewa terhadap pendidi kan agama anak-anak mereka, ini akan menjadi
satu faktor punca gejala sosial.Dan lagi, dengan bertambahnya komitmen ibu bapa
terhadap kerjaya mereka, masa diluangkan untuk keluarga itu terhad. Ini akan membuat
anak – anak kurang mendapat kasih sayang dan tidak mustahil mereka akan mencari
alternatif lain untuk mengisi kegersangan kasih sayang. Selain daripada itu, rumahtangga
yang bermasalah juga, seperti perceraian dan pergaduhan turut mempengaruhi remaja
untuk terlibat dalam aktiviti-aktiviti yang tidak sihat.

Cara Berpakaian

Jika kita perhatikan pakaian sesetengah golongan muda di masa ini cukup memalukan. Cara berpakaian mereka bertentangan dengan cara pakaian budaya melayu sekali gus bertentangan dengan cara pemakaian yang digariskan Islam, agama rasmi negara kita. Mereka begitu ghairah untuk mengikut budaya asing yang dianggap moden dan maju. Mereka takut dan terlalu ego untuk dikatakan ketinggalan zaman, kuno, dan berfikiran sempit.

Sayangnya, tidak semua dapat menerima pendapat bahawa mereka ada memainkan
peranan dalam melonjaknya jumlah kes rogol dan seks bebas. Walaupun Brunei
Darussalam sebuah negara MIB, kita tidak dilarang berfesyen, akan tetapi berpadalah
dengan aturan dan garis panduan syarak dan budaya yang telah ditetapkan.

Firman Allah s.w.t:

"Wahai Nabi! Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu serta
perempuan-perempuan yang beriman,supaya mereka melabuhkan pakaiannya bagi
menutup seluruh tubuhnya (semasa mereka keluar),cara itu lebih sesuai untuk mereka
dikenal (sebagai perempuan yang baik-baik),dengan itu mereka tidak diganggu, dan
ingatlah Allah amat pengampun lagi amat mengasihani". Al-Ahzab : Ayat 59

Dunia Cinta Remaja

Di zaman moden ini, pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram
telah dilihat sebagai satu kemajuan dalam pembentukan masyarakat yang lebih maju
tetapi bukan sebagai pelanggaran perintah Allah SWT. Memang lumrah, perasaan ingin
berpasangan semakin memuncak ketika berada di alam remaja. Tetapi sekiranya perasaan
ini tidak dikawal, sudah tentu ini akan menimbulkan gejala – gejala sosial seperti
pergaulan bebas, anak luar nikah, zina dan sebagainya.

Bercinta tidak pernah dianggap salah malahan orang yang tidak percaya akan cinta
kepada insan lain dan pencipta-Nya merupakan golongan manusia yang rugi. Islam
sendiri menggalakkan umatnya saling kenal mengenali antara satu sama lain tanpa
mengira jantina, bangsa dan agama. Mungkin ada cara untuk menangani masalah
percintaan. Remaja diingatkan supaya berkawan atau bercinta dengan cara yang telah
digariskan oleh Islam yang diantaranya adalah mengelakkan pergaulan tanpa batas,
berdua-duaan di tempat sunyi dan sebagainya.

Terlalu Banyak Masa Lapang

Sekiranya masa lapang golongan belia terbatas,mereka akan rasa kurang berminat pada kegiatan-kegiatan yang tidak berfaedah. Pengisian masa lapang yang kurang terarah, akan mendesak remaja untuk melakukan aktiviti yang tidak bermanfaat seperti perbuatan negatif.

KESAN KESAN GEJALA SOSIAL TERHADAP MASYARAKAT

Semua ini membawakan kesan kesan negatif pada budaya dan cara hidup kita.
Kebudayaan secara umum merupakan identiti keperibadian bangsa. Kebudayaan
merupakan manifestasi konkrit norma-norma dan nilai-nilai sebuah masyarakat yang
membezakannya daripada masyarakat masyarakat yang lain yang mempunyai sistem-
sistem nilai yang berlainan. Struktur kehidupan sosial masyarakat banyak berubah.
Budaya moden telah mempengaruhi ‘keolahan dan tingkah laku’, cara berfikir termasuk
penghayatan terhadap ajaran agama.

Muda-mudi bergaul bebas, tidak menghiraukan batas-batas ajaran agama, tatasusila dan

nilai-nilai murni ketimuran. Begitu juga dari segi pakaian.

Gaya hidup moden juga menjadikan sebilangan masyarakat bersikap individualistik,
mengabaikan sikap kekeluargaan, kejiranan dan bermasyarakat. Tradisi memuncang-
muncang semakin pupus disebabkan urusan kenduri kendara dikendalikan menggunakan

catering, manakala peralatan sama ada disewa atau dibeli. Kebanyakan masyarakat ketika

ini juga bersikap ‘materialistik’ untuk mengejar kemewahan dan kesenangan hidup.

ARKIB : 20/03/2006

Nilai kesejahteraan sosial

Oleh: ZULKIFLI JALIL (Wartawan Utusan)

GEJALA sosial mempunyai kesan negatif ke atas pertumbuhan psikologikal, fizikal, ekonomi dan pembangunan seseorang individu dan sesebuah negara.

Perlakuannya yang negatif secara terus menyebabkan situasi baru iaitu economic dysfunctioning.

Economic dysfunctioning berkaitan kemiskinan, pengangguran dan penghijrahan sama ada dari dalam atau luar bandar yang mampu dilihat sebagai masalah sosial, selain faktor pendorong kepada pelbagai lagi masalah yang bakal dihasilkan.

Realitinya, masalah sosial menyebabkan peningkatan kos sosial, sekali gus menjejaskan keseimbangan pembangunan negara.

Kerana itulah, Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Tun Razak Jumaat lalu, mengehendaki setiap projek pembangunan seluruh peringkat yang hendak dilaksanakan perlu menyediakan kajian terhadap kesan sosial membabitkan masyarakat setempat.

Selaku Pengerusi Majlis Sosial Negara (MSN), beliau berkata, langkah itu bagi memastikan setiap projek yang dilaksanakan akan menjamin kesejahteraan masyarakat dalam usaha membendung gejala sosial yang kian meningkat ketika ini.

Umumnya, kata Najib, kerajaan ambil maklum tentang trend gejala sosial yang berterusan, dalam erti kata peningkatannya masih ketara melibatkan semua petunjuk yang telah dikumpulkan seperti penderaan kanak-kanak, pembuangan bayi, sumbang mahram dan penagihan dadah.

Dalam Konvensyen Memerangi Gejala Sosial anjuran Institut Sosial Malaysia (ISM) dan Pejabat Setiausaha Politik kepada Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dua tahun lalu, masalah sosial seperti ini menjadi bahan utama kajian kes.

Gejala sosial merupakan fenomena modenisasi dan kejutan budaya yang melanda golongan remaja dan belia. Pada zaman remaja, seseorang itu berdepan dengan satu siri krisis identiti iaitu pembentukan dan pengembangan identiti diri. Kegagalan untuk mengatasi cabaran itu membuatkan remaja mengalami krisis kekeliruan.

Sebenarnya, tiada jalan pintas untuk mengatasi masalah sosial yang dihadapi remaja. Remaja merupakan satu kumpulan individu yang kompleks. Sebahagian masalah yang dihadapi mereka adalah juga masalah sosial yang dihadapi orang dewasa.

Hakikatnya, semua ibu bapa mengasihani anak-anak mereka dan menaruh cita-cita yang tinggi untuk menikmati kehidupan berkeluarga secara harmoni dan bahagia. Bagaimanapun, senario mengejar perbelanjaan harian menyebabkan tekanan emosi di kalangan ibu bapa. Masalah ini dapat diselesaikan seandainya ibu bapa memberikan perhatian secukupnya kepada anak-anak sejak kecil dan sentiasa berkongsi masalah dengan mereka.

Ibu bapa sepatutnya bukan sahaja menjadi `penjaga’ mereka, tetapi juga `kawan’ kepada anak mereka sendiri, di samping menimbulkan persekitaran kekeluargaan dan teknik keibubapaan yang sihat dan cemerlang.

Begitu juga dalam kes sumbang mahram. Kajian Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) pada 2004 mendapati 4.4 juta remaja di dunia pernah menjalani pengguguran manakala 55,000 kes pengguguran berlaku setiap hari dengan 60 peratus daripadanya berlaku di kalangan remaja yang tidak berkahwin.

Menurut kajian itu juga, setiap tahun seorang daripada 20 remaja di dunia dijangkiti penyakit kelamin. Daripada 333 juta kes baru penyakit kelamin, 111 juta kes berlaku di kalangan belia di bawah 25 tahun.

Dalam mencari jalan mengatasi masalah seks luar nikah atau seks bebas ini, selain peranan didikan ibu bapa, banyak pihak mengutarakan pendidikan seks di sekolah-sekolah sebagai satu cara untuk memberi maklumat tentang seks kepada remaja.

Langkah ini diambil dengan harapan, maklumat itu akan membantu remaja membuat keputusan yang bijak dalam menghadapi isu-isu seksual. Persoalan yang harus dibincangkan ialah apakah isi kandungan kurikulum pendidikan seks itu dan bagaimana ia harus diajarkan.

Pendidikan seks yang semata-mata mengajar remaja tentang aspek biologikal dan cara-cara untuk mengadakan hubungan seks yang selamat tidak begitu berkesan dalam membendung masalah ini. Menurut konvensyen anjuran ISM ini, ada kajian menunjukkan bertambahnya perlakuan seksual di kalangan remaja yang mendapat pendedahan tentang pendidikan seks pada umur yang muda.

Remaja terus melakukan hubungan seks dengan perlindungan seperti kondom, pil kontraseptif dan sebagainya yang kerap kali tidak menjamin keselamatan mereka sepenuhnya. Negara-negara seperti Britain dan Amerika Syarikat yang memberi pendidikan seks kini semakin dilanda masalah yang dibawa oleh amalan seks bebas di kalangan remaja mereka.

Dalam kes sumbang mahram pula, ia dikaitkan dengan pencabulan seks yang berlaku di kalangan anggota keluarga iaitu perkahwinan sesama sendiri yang ditegah atau dari segi konteks Islamnya muhrim atau mahram.

Antara langkah yang boleh diambil untuk membendung kejadian sumbang mahram daripada berleluasa ialah dengan memberikan kemahiran keibubapaan secukupnya untuk pasangan suami isteri, memberikan pendidikan seks di sekolah yang memberi penekanan kepada bahagian badan, penjagaannya, pengawalannya dan mengenali batas perhubungan di antara lelaki dan wanita.

Selain itu, ajaran agama yang kukuh perlu dipraktikkan di kalangan anggota keluarga terutama tentang nilai-nilai kehidupan yang patut diikuti selain mengadakan pusat rujukan khidmat keluarga yang berterusan.

Bak kata Najib Jumaat lalu, umumnya selama ini kita memberikan tumpuan kepada pembangunan bersifat fizikal dan kewangan. Kita berasa puas hati apabila sesuatu projek serta program pembangunan dilaksanakan dan apabila dilaporkan, peruntukan 100 peratus dibelanjakan.

Sebaliknya, jarang dibuat perkiraan dan penilaian dari segi kesan sosial sejauh mana ia memberikan kesan ke atas kesejahteraan sosial.

Di sinilah letaknya ruang bagi perancang sama ada dari aspek agama, psikologikal, fizikal, ekonomi ataupun sosial memainkan peranan mereka sebagai `jurutera’ dan `arkitek’ pembangunan semasa dengan menggariskan panduan dasar, strategi dan program yang perlu dan sesuai dijalankan.

Leave a Reply