Pidato Punya Yogi : Bapak/Ibu Guru Lan Poro Rawuh Ingkan

Assalamualaikum Wr. Wb.

Bapak/Ibu guru lan poro rawuh ingkan kulo mulyaaken deningAllah SWT.

Tepangaken asmi kulo Darmaji murid kelas gangsal Sekolah Dasar. Wonten akhir tahun
pembelajaran puniko kulo badhe paring pidato masalah Sekolah ijo

Poro rawuh ingkang munulyo,

Ingkang diarani Ijo puniko mboten mung salah sijining werno, nanging wonteng hubungane
kalian seger, nyaman, lan lingkungan kang sehat. Ting pundhi-pundhi cukul wit-witan, woh-
wohan, lan suket, tebih sangking polusi. Wit ageng-ageng kinoto rapi wonten tengen lan
kiwane trotoar dalan. Mboten wonten macet dansampahpating semerawut wonteng dalan.

Kagem kulo, lingkungan ijo berarti kulo saget main lan seneng-seneng karo konco-konco,
manas wonten ngisore srengenge tanpo kuawatirkulitdadi ireng. Kelas dadi nyaman kanggo
sinau lan muleh sekolah tanpo kringetan.

Poro rawuh ingkang minulyo,

Kulo dilahirkan Wonten kota niki,  Sangata Kota Tambang Batubara. Lan kulo saklami-
lamine tetep dados penduduk Sangata. Meski Kulo nembe nyedot howo Sangata sedoso
tahun, ongko kang saget diitung ngangge deriji. Nanging kulo badhe nderek urun rembug
masalah Sangata.

MiturutIbu, tiyang-tiyang saking pelosok penjuru Indonesia podho sami dateng wonten
Sangata sami pahos pendamelan lan pungupo jiwo. Amargi, ting Sangata wonten tambang
batubara KPC, bapak kulo nyambut damel ting mriko. Wonten perusahaan sampun
nerapaken aturan kesehatan lan keselametan lingkungan. Amargi kesehatan puniko penting
sanget, mboten mawon dateng poro pekerja nanging ugi dateng poro siswo.

Sinten ingkang badhe tanggung jawab njogo lingkungan sekolah niki lan dan Sangata dadi
resik, ijo, lan sehat?

Jawabane inggih puniko Kito…Kito……..warga sekolah,masyarakat, lan pemerintah. Bilih
kito purun disiplin, mongko kito saget wujudaken sekolah kito dadi sekolah iji, lingkungane
aman, lan nyaman kangge sinau. Lan diwiwiti sangking sekolah niki, kebersihan lan
lingkungan sehat Kota Sangata saget diwujudaken. Mugi-mugi mimpi kulo lan kito sami saget
dipun sembadani dening Allah.

Kulo percados, bilih kito duweni coro ingkang bedo-bedo, nanging tujuane podho. Contone,
kulo tanggungjawab marang lingkungan sekitar kulo, poro rawuh tanggungjawab marang
lingkungane dewe-dewe. Masyarakat lan pemerintah  tanggungjawab ning lingkungane,
mongkokotaniki bakal dados kota ingkang ijo lan sehat.

Puniko wau urun rembug kulo, mugi-mugi saget maringi manfaat dateng kito sami. Amin ……

Akhirul kalam…

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Leave a Reply