PIDATO PENDIDIKAN : !

Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji ke hadirat Alloh yang Maha Suci. Solawat beserta salam semoga selamanya tercurah pada baginda tercinta paduka yang mulia Nabi besar revolusi Islam Nabi Muhammad SAW.

Dewan juri yang saya hormati

Hadirin kaum muslimin yang berbahagia

Pada kesempatan yang mulia ini saya akan membahas sebuah tema tentang Semangat Persatuan dan Kesatuan.

Persatuan merupakan pokok pangkal kekuatan dan kebahagiaan. Sebuah pribahasa mengatakan BERSATU KITA TEGUH, BERCERAI KITA RUNTUH. Coba kita tengok sejarah, bagaimana bangsa Indonesia dijajah selama 350 tahun oleh Belanda, tahun oleh bangsa Jepang, bangsa kita diperas, disiksa dan di hinakan. Kenapa bangsa kita dijajah begitu lama? Jawabannya karena bangsa kita belum bersatu, sehingga mudah dipecah belah dengan politik DE PIDE ET IMPERA. Tetapi setelahnya bangsa Indonesia bersatu Alhamdulillah kita dapat mengusir penjajah Belanda dan Jepang.

Betapa pentingnya persatuan ini. Bahkan Alloh SWT telah berpesan di dalam surat Ali Imron ayat 103

Yang artinya dan berpegang teguhlah kamu pada tali (agama) Alloh dan jangan berpecah belah

Hadirin yang berbahagia

Sebuah bangsa akan kokoh, sebuah masyarakat akan kuat, sebuah agama akan tegak, dan sebuah pembangunan pun akan terasa ringan jika dilaksanakan secara bersama-sama. Ada sebuah makna filosofi dari semut. Coba kita lihat semut apabila hendak mengambil makanan selalu digotong secara bersama-sama sehingga pantas dalam Al-Quran ada surat An-Naml yang artinya semut. Oleh karena itu saya mengajak mari kita tingkatkan semangat persatuan dan kesatuan. Jika ada pembangunan ayo kita bangun bersama, jika ada yang kesusahan mari kita bantu ringankan kesusahannya, apabila ada saudara kita yang terdzolimi mari kita tolong bersama. Insya Alloh jika itu yang kita lakukan maka kita akan menjadi umat yang kuat dan ditakuti oleh musuh-musuh kita, dan kita selamanya akan mendapatkan rohmat dan kebahagiaan baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Amiin . . .

Mungkin itu yang dapat saya sampaikan

Kalau ada sumur diladang, boleh kita menumpang mandi

Kalau ada umur panjang, insyaalloh kita akan bertemu lagi

Leave a Reply