Pidato Sunda : Alhamdulillah Urang Sadayana Tiasa Nagriung

Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillah urang sadayana tiasa nagriung mungpulung dina ieu tempat kalayan sehat walafiat anu mudah – muadahan aya dina lindungan Allah SWT. Amin…

Langkung tipayun hayu urang sami sami manjatken puja sinareng puji ka Dzat Illahi Ghafur anu parantos masihan nikmat ka urang sadayana, nyaeta Allah Azza Wajalla. Oge teu hilap shalawat sinareng salam mugia dicurah limpahkeun ka junjunan alam yakni kanjeng Nabi Muhammad SAW.

Oge teu hilap ka ibu guru anu ku simkuring dipikahormat, sareng rerencangan anu ku simkuring dipikacinta simpuring ngadeg dina ieu tempat teh bade ngadugikeun diantara anu unina :

PAMUDA AYEUNA GENERASI BANGSA

Dina zaman kiwari loba pamuda pamudi anu hirupna sagawayah nurutkeun hawa nafsuna masing – masing, urang salaku generasi panerus komo deui urang jelema terpelajar tur boga elmu, urang kudu bisa milah milih, mana perkara anu bener jeng perkara anu salah, ulah nepikeun urang teh kababawa ku budaya sejen, utamina mah dina pergaulan bebas anu ngakibatkeun dampak negatif keur dirina sorangan, umumna mah ngaresahkeun masyarakat luar. Urang kudu boga pamikiran pikeun bangsa urang kahareupna, jeung kudu boga bekel pikeun zaman pikahareupeun, sabab lamun urang teu boga cita-cita pikeun ngamajuken bangsa urang sorangan, rek kusaha deui bangsa urang teh maju, iwal ti kunonoman pamuda pamudi ayeuna.

Kusakituna simkurang salaku pemuda ngajak ka dulur sadaya anu saperjuangan sareng simkuring hayu urang sami – sami intropeksi diri urang pikeun zaman anu lewih maju, urang omean deui tingkah laku urang anu loba salahna, benerkeun ti ayeuna mumpung urang hirup keneh di dunya urang manfaatkeun waktu muda urang sabisa bisa pikeun ngaraih cita – cita.

Mung sakitu biantara ti simkuring mudah – mudahan aya manfaatna hapunteun bilih aya kalepatan anu kirang merenah dina manah para dulur sadaya.

Wabillahi toufik walhidayah.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Leave a Reply