Pidato B.indo : Nama Heny Dwi Putri

Nama: Heny Dwi Putri

Kelas: X.3 Farmasi

Tema: Perpisahan Sekolah

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Yang Terhormat Bapak Kepala Sekolah,Ibu Wakil Kepala Sekolah,Bapak dan Ibu Guru serta teman-teman yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas Kehadirat Allah SWT sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini untuk mengadakan perpisahan sekolah.

Hadirin yang saya hormati,izinkanlah saya untuk menyampaikan berbagai kesan dan pesan selama saya duduk di bangku sekolah ini. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada bapak dan ibu guru yang telah bersusah payah menyumbangkan tenaga,pikiran tanpa mengenal lelah untuk membimbing dan mengarahkan kami serta mengajarkan kami ilmu yang sangat bermanfaat sehingga kami dapat lulus dan dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Bapak dan ibu guru maafkan kami apabila selama ini kami melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang membuat bapak atau ibu guru kecewa. Dan terima kasih juga kepada teman-teman saya yang telah memberikan dukungan dan waktu untuk bersama-sama menutut ilmu. Kenangan-kenangan di sekolah ini sangat banyak sekali dari pertama kita belum saling mengenal sampai kita akrab hingga sekarang ini. Masa-masa dimana kita beranjak dewasa dan menuju masa depan yang lebih menantang atau bahkan kita yang menentukan sendiri bagaimana nasib ke depannya. Ada yang meneruskan ke jenjang yang lebih tinggi atau ada yang bekerja. Dimana kita bekerja untuk mencari uang tanpa harus meminta kepada orang tua lagi. Kini masa SMK kita akan berakhir,putih abu-abu sudah tidak kita pakai kembali. Semoga pertemanan kita tidak berakhir sampai di sini,walaupun kita sudah tidak bersama-sama lagi di sekolah ini tetapi kita masih dapat berhubungan melalui handphone atau bertemu walau tidak setiap hari seperti dulu.

Akhir kata,saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah di berikan. Mohon maaf apabila saya ada salah kata atau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati anda.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Leave a Reply