PIDATO PERPISAHAN

PIDATO PERPISAHAN

Oleh: Elinda Azka Azkia

Assalamualaikum Warramatullahi Wabarakatuh,

Alhamdullilah Hirobbil Alamin, marilah kita bersyukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahNYA sehingga kita bisa bertemu dan berkumpul dalam rangka perpisahan dan kelulusan kelas VI ini. Shalawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya, semoga kita mendapatkan syafaatnya di Yaumul Qiyamah.

Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak dan Ibu Guru, dan Yang terbaik Adik-adik dan teman-teman sekalian.

Dalam kesempatan acara perpisahan dan kelulusan kelas VI di SDN MARGAHAYU 13 ini, saya ingin mengutarakan sebuah hadist dari Rasulullah yang berbunyi :

Yang artinya: Tuntutlah ilmu dari buaian sampai liang lahat.

Seperti hadist diatas bahwa sangat diwajibkan bagi kita semua untuk menuntut ilmu tidak pandang usia, miskin kaya, sehat sakit. Kita sebagai generasi muda sangat membutuhkan ilmu yang bermanfaat untuk bekal kita untuk menjadi anak yang berguna bagi bangsa Negara dan agama, itu semua tidak terlepas dari bimbingan dan motivasi oleh bapak dan ibu Guru di sekolah yang telah bersusah payah menularkan ilmunya kepada kita sebagai anak bangsa.

Kita sebagai generasi muda sangat berterima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru sekalian yang telah begitu mulia, sabar menghadapi kita yang kadang nakal tidak mematuhi arahan dari bapak dan ibu guru. Begitu banyak pengorbanan dan perjuangan bapak dan ibu sehingga kita kelak bisa menjadi anak yang berguna bagi bangsa dan agama. Kami tidak akan menjadi apa-apa tanpa bimbingan dan pelajaran dari bapak dan ibu guru sekalian. Jasamu tidak akan kami lupakan sampai akhir hayat. Kehadiran bapak ibu guru adalah cahaya dalam kehidupan kami.

Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak lupa kepada pahlawannya, Anak yang pintar dan baik tentu tidak lupa kepada para pembimbingnya.

Sekali lagi terima kasih atas semua bimbingan dan perhatianmu kepada kami, hanya seuntai doa inilah yang bisa kami beri Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dan memberikan kemudahan serta kesuksesan kepada bapak ibu guru sekalian.Amiin

Wabillahi Taufiq Wal hidayah Wassalamu Alaikum Warahmatulahi Wabarakatuh.

Leave a Reply