Contoh Naskah Pidato Halal Bihalal

Contoh Naskah Pidato Halal Bihalal

Contoh Teks Pidato Sambutan ketua Panitia Halal Bihalal]

Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang kami hormati,
Hadirin dan hadirat yang berbahagia,
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada kita semua, sehinggga pada malam yang berbahgia ini kita masih bisa diberi kenikmatan, sehingga kita semua yang hadir disini dapat bertemu bersilaturahmi, khususnya dalam acara halal bihalal, dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Fitri yang berbahagia ini.

Hadirindan hadirat yang berbahagia.
Saya atas nama Ketua Panitia halal bihalal, sudah sepantasnya saya mengucapkan terima asih yang sebesar-besarnya kepada hadirin, yang dengan penuh keikhlasan telah sudi meluangkan waktu untuk menghadiri acara Halal bihalal ini, dengan penuh kesadaran, menghariri undangan yang telah kami sebarkan.

Sebagai umat Islam sudah selayaknya kita berlapang dada, khususnya terhadap sesama muslim dan muslimah, yang sudah barang tentu dalam kehidupan sehari-hari melakukan hal-hal yang membuat kita khilaf, rasa salah dan rasa berdosa. Untuk itu dalam kesempatan yang berbahgia ini kami mengajak hadirin dan hadirat, untuk melapangkan dada, membuka hati dengan rasa sabar dan penuh keikhlasan, atas ridla Allah meminta dan memberi maaf atas kesalahan di antar kita semua, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Pada kesempatan yang berbahagia ini pula, acara akan diisi oleh siraman rohani dengan tema Hikmah dari Halal Bihalal yang akan disampaikan oleh Bpk Ustad.. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan Bapak untk hadir dan memberikan ceramah pada majlis yang mulia ini.

Selaku pribadi dan selaku ketua Panitia, kami dalam kesempatan ini pula kami mohon maaf kepada hadirin jika ada sesuatu selama ini yang kurang berkenan di hati para hadirin sekalian. Semoga Allah mengampuni dosa dan kesalahan diantara kita semua dan memberikan kekuatan lahir dan bathin. Amin..

Akhirulkalam, Wabilahitaufiqwalhidayah
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

PIDATO HALAL BIL HALAL

Assalamualaikum WW

Baca Mukadimah Halal Bihalal
Alhamdulillaahil Qaail fi kitaabihil kariim, audzu billahiminasy syaitobirrojim,yaa ayyuhal ladzina aamanu inna min azwaajikum wa auladikum ‘aduwwa lakum fahdzaruuhum, wa in ta’fuu watashfahuu wataghfiruu fainnallaha ghafurrurrahim, shalawaatullahi wa salaamuhu ‘alaa haadzan nabiyyil kariim, wa’alaa aalihi wa ash haabihi wa itbaa’ihii dzii qalbin saliim, amma ba’du

Yth bapak pimpinan atau ketua….
Yth Para Alim Ulama dan pinisepuh yg kami muliakan…
Yth Para bapak ibu sdr sdri yg kami hormati…

Pertama-tama kita panjatkan segala puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat, rahmat, taufik, hidayah serta inayahNya yg senantiasa dilimpahkan kepada kita dengan menyebut Hamdallah
Tak lupa shalawat serta salaam marilah kita sanjungkan kepangkuan baginda Rasullullah SAW yg telah menuntun kita kejalan yg lurus, beserta para keluarganya dan sahabatnya

Lalu sampaikan Isi Pidato
misal bapak Ibu dan hadirin..
Satu bulan lamanya di bulan ramadhan kita digembleng dan dilatih mental kita untuk berpuasa dan kedisiplinan serta pengendalian hawa nafsu dapat kita tegakkan dalam rangka menjadi fitrah..
Kini kita memasuki bulan syawal bla bla bla….

Akhirul kalaam :
Wabilahitaufiq wal hidayah~

Wassalaamu’alaikum WW

Leave a Reply