Pidato Bahasa Jawa Krama Alus : Keluarga Mempelai Putra (Perkawinan)

Ini adalah contoh dari pidato menggunakan bahasa jawa dengan krama alus untuk keluarga mempelai putra untuk sebuah pesta perkawinan. Semoga naskah dibawah ini dapat membantu ika putra anda akan segera menikah.

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Hadirin sedoyo undangan ingkang kulo hormati.

Wonten ing kesempatan niki monggo kito sedoyo raos syukur dumateng ngersanipun Allah swt. ingkang sampun maringi kito kelawan pinten-pinten nikmat lan hidayahipun, sehinggo dinten meniko saget kempal wonten meriki panggenan kaperlu ndugeni undanganipun sederek…. Mugiyo ing dalem kehadiran kito niki dipun ridhai kaliyan Allah swt.

Shalawat lan salam, mugiyo tetep dipun paringaken nabi Muhammad saw., keluarganipun, poro sahabatipun, lan ugi kaum Muslimin ingkang purun ngelampahi ajaran Islam kanti estu lan leres. Mugi-mugi kito kelbet umat beliau ingkang purun ngelampahi ajaran Islam kanti estu-estu.

Sedoyo undangan ingkang kulo hormati.

Kulo wonten ngaj.eng panjenengan sedoyo niki atas nami wakil saking rombongan penganten jaler. Lan kulo bade matur lan nyampekaken pinten-pinten perkawis. Inggih meniko :

— Kulo atas nami saking rombongan pengiring pengantin jaler nyuwun agunge pangapunten mbok beleh wonten lelampahan lan prilaku kito sedoyo ingkang kirang nyeceki utawi mboten sopan kados wonten meriki lan ugi ingdalem wicantenan lan lintu-lintunipun.

— Kulo atas nami keluarga saking pengantin jaler inggih meniko bapak;…… sekeluarga nyampekaken salam dumateng keluarga estri inggih meniko bapak;…. Lan ucapanipun ingkang dipun sampekaken inggih meniko; ‘Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Semanten ugi bapak; …… sekeluarga nyampekaken salam dumateng keluarga penganten estri, ugi panjenenganipun nitip aken putronipun, ingkang dereng saget nopo-nopo niki, dereng nggadah pengalaman babar blas niki. Pramilo saking niku, ampun ngantos segan-segan lan abot meringi petedah lan petunjuk ugi

nasehatipun. Keranten adik kulo; …… niki taksih merlukaken

sanget bimbingan ugi petunjuk saking bapak;…..sekeluarga.

Lan kulo tas nami rombongan pengiring penganten jaler niki nyuwun agunge pangapunten beleh nopo ingkang kulo aturaken kolo wahu wonten kelepatanipun.

Akhirul Kalaam. Ihdinash shiraathal Mustaqiim. Wassala-mu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Bisa ditambahkan beberapa kalimat yang anda suka dalam pidato bahasa jawa diatas, namun intinya ini diperntukkan untuk keluarga mempelai putra.

 

Leave a Reply