PIDATO : BIANTARA PATURAY TINEUNG TI

BIANTARA PATURAY TINEUNG TI WAWAKIL KELAS VI

ASSALAMUALAIKUM WAROHMATULLAHI WABAROKATUH

PUJI SINARENG SUKUR MANGGA URANG SANGGAKEUN KAHADIRTAT GUSTI NU MAHA SUCI KU LUNGSURNA RAHMAT SAREUNG KURNIA ANJEUNA DINA DINTEUN IEU URANG TIASA PATEUPUNG LAWUNG PAAMPROK JONGHOK DINA ACARA PATURAY TINEUNG SDN CIBADUYUT !
LANKUNG TIPAYUN SIM KURING NGAHARTUKEUN NUHUN KA RERENCANGAN SAKELAS ANU PARANTOS MAPARIN KAPERCANTEUNAN KA SIM KURING KANGGO NGADUGIKEUN KERETEG ATI MINANGKA WAWAKIL TI KELAS VI TEU HILAP DEUIH SIM KU RING OGE NGAHATURKEUN NUHUN KA PANATA CALAGARA ANU PARANTOS MAPARIN KA SEMPETAN KA SIM KURING KANGGO SASANGGENG DINA IEU ACARA
PARA HADIRIN HORMATEUN SIM KURING
MUNGGUH ARI WAKTOS TEU KARAOS NYERELEK NA TEH ASA KAMARI SIM KURING SAPARAKANCA LEBET JANTEUN MURID DI IEU SAKOLA AYEUNA TOS KEUDAH NGANTUNKEUN DEUI IEU SAKOLA PADAHAL GENEP TAHUN TEH SANES WAKTOS ANU SAKEDAP GENEP TAHUN SASAREUNGAN DIAPING SAREUNG DIJARING KU BAPA MIWAH IBU GURU DIDIEU GENEP TAHUN SIM KURING SAPARAKANCA DIPAPARIN RUPI RUPI ELMU SAREUNG KAPARIGEULAN PIBEUKEULEUN SIM KURING SA PARAKANCA KANGGO NERASKEUN SAKOLA KA TINGKAT ANU LANGKUNG LU HUR
KIWARI CUNDUK KANA WAKTU NINGGANG KANA MANGSA URANG KEDAH PAPISAH AYA KABINGAH SARENG KA SEDIH GUMULUNG JADI HIJI BINGAHNA SIM KURING SAPARAKANCA TOS TIASA LULUS DI AJAR DI IEU SAKOLA ARI SEDIHNA SIM KURING SAPARA KANCA KEDAH NGANTUNKEUN IEU SAKOLA
ABOTNA MAH KALANGKUNG LANGKUNG KEDAH NGANTUNKEUN IEU SAKOLA TEH NAMUNG KUMAHA ATUH DA SIM KURING SAPARAKANCA KEDAH NERASKEUN DEUI KA SAKOLA NU LANGKUNG LUHUR KU MARGI KITU NEDA PIDUNGANA KASADAYANA SUPADOS SIM KURING SAPARAKANCA TIASA NGAHONTAL CITACITA SARENG TIASA BABAKTI KALEMAH CAI BANGSA SARENG AGAMA
RUMAOS SALAMI SIM KURING SAPARAKANCA SAKOLA DIDIEU SEEUR PISAN KALEUPATAN MALIH SEURING MATAK REPOT SAREUNG JENGKEL IBU MIWAH BAPA GURU KUKITUNA SIM KURING SAPARAKANCA NEDA DIHAPUNTEUN SAWANGSULNA SIM KURING SAPARAKANCA HENTEU TIASA MALES KANA KASAEAN IBU MIWAH BAPA GURU MUGIA GUSTI ALLAH MAPARIN GANJARAN ANU SATIMPAL KANA KASAEAN IBU MIWAH BAPA GURU SADAYANA
TEU HILAP KA ADI ADI KELAS HAPUNTEUN AKANG SARENG TETEH UPAMI SALAMI URANG SASARENGAN AKANG SAREUNG TETEH SEER KALEPATAN BOH ANU KARAOS BOH ANU HENTEU KARAOS TANGTOS AKANG SAREUNG TETEH OGE NGAHAPUNTEUN KANA KALEUPATAN ADI ADI SADAYANA DUNGAKEUN AKANG SAREUNG TETEH SUPADOS LUNGSUR LANGAR DINA DIAJAR DISAKOLA ANU LANGKUNG LUHUR KITU DEUI AKANG SAREUN TETEH NGADUNGAKEUN SANGKAN ADIADI TIASA LANGKUNG SAE SAREUNG PINTER TI AKANG SARENG TETEH
PARA HADIRIN HORMATEUN SIM KURING
SEEUR PANINEUNGAN ENDAH SALAMI SIM KURING SAPARAKANCA NYUPRIH ELMU DI IEU SAKOLA PANINEUNGAN ANU BARIS TETEUP NGANTEUNG KEUN RASA SAREUNG HATE SIM KURING SAPARAKANCA SANAOS URANG TOS PAANGGANG
RUPINA SAKITU PASANGGEUNG TI SIM KURING MINANGKA WAWAKIL TI KELAS GENEP HAPUNTEUN BILIH AYA CARIOSAN ANU KIRANG MERENAH MATAK RESAG KANA MANAH
AKHIRUL KALAM WABILLAHI TAUFIQ WALHIDAYYAH WASSALAMUALAIKUM WARROH MATULLOHI WABAROKATUH

Leave a Reply