Contoh Pidato : .

Contoh pidato.

Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis, Yang berusaha Tuan Guru Besar,barisan panel hakim yang arif dan bijaksana, guru-guru dan rakan-rakan yang dikasihi. Pada pagi yang mulia ini, saya akan menyampaikan syarahan yang bertajukKebaikan Menyertai Aktiviti Kokurikulum di Sekolah.

Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati,

Kegiatan kokurikulum merupakan satu kegiatan yang wajib disertai setiap murid di sekolah. Aktiviti kokurikulum meliputi unit-unit beruniform, persatuan,kelab dan sukan. Penyertaan murid-murid dalam kegiatan kokurikulum banyakmemberi faedah dan kebaikan. Aktiviti-aktiviti yang dijalankan dapat menambahkan pengalaman dan ilmu pengetahuan. Segala aktiviti ini berhubung kait dengan pembelajaran di dalam bilik darjah. Oleh itu, penyertaan setiap murid adalah penting untuk memberikan pendedahan dan pemahaman yang mendalam berkaitan dengan pelajaran yang dipelajari.

Selain itu, kokurikulum dapat melatih diri kita bekerjasama, tolong-menolong, bertolak ansur, berdikari serta hormat-menghormati antara satu samalain. Semua nilai murni ini haruslah dihayati dan diamalkan dalam menjalanikehidupan.Hadirin yang dihormati, Melalui kegiatan kokurikulum kita berpeluang menyumbangkan tenaga dan bakti kepada masyarakat setempat. Sebagai contoh, kegiatan gotong-royongyang dijalankan oleh Persatuan Puteri Islam menggalakkan ahli-ahli Puteri Islam supaya bersatu padu dan bekerjasama di samping menjalin hubungan yang erat dengan masyarakat sekeliling.

Dengan ini, lahirlah generasi yang berbudi bahasa dan bersopan santun. Selain itu, aktiviti sukan dan permainan yang kita sertai semasa kegiatan kokurikulum dapat membina kecerdasan fizikal dan mental kita. Sebagai mengakhiri syarahan saya pada pagi ini, saya ingin menegaskan bahawa kegiatan kokurikulum banyak memberi faedah dan kebaikan kepada kita khususnya para pelajar.

Sekian, terima kasih.

Leave a Reply