Naskah Pidato Bahasa Jawa Krama : ACARA DINTEN ULANG TAHUN PERKAWINAN

Naskah pidato berjudul  ACARA DINTEN ULANG TAHUN PERKAWINAN, menggunakan bahasa jawa krama untuk pembicaraannya. Bisa digunakan saat menhadiri ulang tahun pernikahan teman ataupun sanak saudara.

Dan naskah ini bisa anda baca dibawah ini, monggo….

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Sedoyo undangan ingkang kulo hormati.

Ing dalem suasana ingkang berbahagiya niki sumonggo kulo lan panjenengan sedoyo raos syukur dumateng ngersanipun Allah swt. ingkang sampun maringi nikmat lan hidayahipun dumateng kito sehingo dinten niki taksih dipun paringi umur panjang lan

saget ndugeni undanganipun bapak; ….. ingkang wakdal niki

panjenenganipun anggadahi hajatan arupi tasyakuran utawi selametan ngengeti dinten ulang tahun perkawinanipun kaliyan: …..ingkang kaping;…..

Shalawat lan salam, mugi-mugiyo tetep dipun paringaken dumateng nabi kito Muhammad saw., keluarganipun, poro sahabatipun, lan ugi kaum muslimin ingkang purun ngelampahi ajaran Islam kelawan estu-estu lan leres. Mugiyo kito sedoyo niki kelbet umat beliau ingkang purun ngelampahi ajaran Islam kelawan estu-estu lan leres.

Sedoyo undangan ingkang kulo hormati.

Kulo wonten meriki atas nami saking keluarganipun bapak;…..

ingkang nggadahi hajatan ngengeti dinten ulang tahun perkawinanipun ingkang kaping;…..Lan selami kawinipun lan wonten

keluarganipun niki dipun paringi nyogo; …. lan …., lan ugi;…..

Pramilo saking niku kelawan kekempalan panjenengan sedoyo niki dipun suwun do’a restuipun, mugiyo ing dalem keluarganipun senantiasa dipun paringi kesehatan badan lan rahmat ugi hidayahipun Allah swt. Semanten ugi nyogo-nyogonipun dados nyogo ingkang shalih lan shalihah.

Lan kulo atas nami keluarga bapak; ….. ngucapaken matur nuwun sanget kelawan kempalipun poro bapak sedoyo wakdal niki, mugiyo kelawan rawuipun poro bapak sedoyo niki dipun ridhai Allah swt.

Semanten ugi beleh wonten kekirangipun ing dalem pasogatanipun lari lintu-lintunipun, kulo atas nami bapak;…..sekeluarga nyuwun agunge pangapunten dumateng poro rawu sedoyo. Keranten namung niki ingkang kulo mampu.

Undangan sedoyo ingkang kulo hormati.

Semanten sambutan kulo niki, kirang langkungipun kulo nyuwun agunge pangapunten ingkang katah.

Akhirul Kalaam. Wassala-mu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Pada acara ulang tahun sebuah perkawinan alangkah baiknya menggunakan pidato yang satu ini, selain karenag menggunakan bahasa jawa krama, sehingga bisa melestarikan budaya bangsa. Namun juga memberikan sebuah wejangan bagus untuk para pendengarnya.

Leave a Reply