PIDATO BAHASA JAWA : Bapak Kepala Sekolah Ingkang Satuhu

Assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh

Bapak kepala sekolah ingkang satuhu kula bekteni

Bapak ibu guru ingkang dhahat kinurmatan

Para wali murid kelas VI kuta kinurmatan ugi

Kanca-kanca ingkang kula tresnani

Kaping setunggal, sumangga sesarengan ngunjukaken puja pudyastuti katur dumateng ngarsanipungusti Allah ingkang maha Agung ingkang sampun paring rahmat saha hidayah dhumateng kita sedaya. Saenggah kita dipun paring kesehatan kangge ngempal sesarengan ing wonten dinten punika.

Dinten punika kita sedaya saget ngempal wonten ing acara perpisahan ugi kalian acara perayaan kelulusan murid kelas VI. Para guru ugi kanca-kanca sedaya.

Saestu nipun wedal mlampah ngantos mboten kraos. Sampun enem taun kita para siswa kelas VI belajar ugi nyuwun paring ilmu wonten ing sekolah punika. Kathah sanget pelajaran ugi pengetahuan ingkang saget kita pendet, ingkang manfaat kangge para siswa sedaya.

Wedal punika wanci nipun kelulusan sampun dugisak sampun nipun enem taun kita lampahi sedaya kathah nimbi ilmu saking bapak ibu guru, kula minangka wakil siswa siswi kelas VI ngaturaken matur suwun ingkang sanget dhumateng para guru ingkang kita tresnani mugi sedaya ilmu lan wejangan saking bapak lan ibu guru ingkang kita trami badhe kula inget-inget.

Kula lan sak kanca nyuwun pangapunten ingkang kathah dumateng bapak saha ibu guru ingkang kita tresnani. Salami kita sekolah wonten ing mriki, mboten langkung kula ngaturaken matus suwun dumateng tiang sepuh kula ingkang kula tresnani ing wedal punika ugi rawuh, lan ingkang paring pitutur ugi dorongan supados kita saget berhasil lan saget ngrayakaken kelulusan ing dinten punika. Kangge kanca-kanca sedaya ingkang kita lampahi wonten ing sekolahan seneng, sedih, lan bahagia. Badhe kita inget-inget wonten ing sekolah ingkang kita tresnani. Sak sampun nipun punika kita kedah tetep rajin nimbi ilmu supados kita sageto dados tiang ingkang sahe lan migunani.

Tumrap keluarga masyarakat bangsa lan Negara. Wasono cekap semantem atur kula menawi wonten leres lepetipun atur kula, nyuwun gunging pangaksani

Wassalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh

NAMA: NABILA IHZA ALMAWADDAH

KELAS: 6 UMAR BIN KHATTAB

NO ABS: 27

Leave a Reply