Teks Pidato Basa Jawa : WAKDAL BADE NGUBUR MAYIT

Teks pidato yang digunakan saat akan mengubur jenazah, dengan menggunakan bahasa jawa tentunya.

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Poro bapak, ibu lan sederek sedoyo ingkang kulo hormati.Kulo wonten mriki dados wakil saking keluarga ibu…..bapak;…… lan sederek;…..ingkang dinten niki ing dalem keadaan duka cita, amergi dipun paringi cobian arupi tilaripun bapak, ibu utawi; …..(ingkang pejah). Dinten;…… jam;….., umuripun;…..amergi sakit;…… wonten;….. Kulo estu-estu raos bingah lan remen banget dumateng panjenengan sedoyo ingkang sampun rawu lan purun ngerawuhitumut nganteraken jenazahipun sederek;…..bapak;……ibu;…..kulo ngantos wonten nggene kubur. Lan mugi-mugiyo kesahenan saking poro rawuh sedoyo dipun bales Allah swt.

Poro rawuh sedoyo ingkang kulo hormati.

Kulo ugi nyuwun dumateng panjenengan sedoyo beleh bapak;……

ibu;…., sederek;…..(ingkang pejah) nggadahi utang lan tanggungan

lintu-lintunipun, dumateng poro bapak, ibu, lan ugi sederek sedoyo, supados purun hubungi lan matur kaliyan keluarganipun.

Lan kulo ngucapaken matur nuwun sanget kaliyan poro bapak, ibu lan sederek sedoyo ingkang sampun purun kempal lan tumut ngrumat jenazahipun. Mugiyo amal panjenengan sedoyo dipun terami dumateng Allah swt.

Poro rawuh sedoyo ingkang kulo hormati.

Atur kulo ingkang akhir inggih meniko arupi do’a, monggo kito sedoyo ndongakaken mugiyo bapak, ibu, lan sederek (ingkang pejah) selami gesangipun sedoyo amalipun dipun terami kaliyan Allah swt. Lan sedoyo dosoipun dipun ngapunten Allah, lan diakhirat benjang dipun lebetaken ing dalem suwargonipun. Lan kangge sedoyo keluarganipun, mugi-mugiyo saget sabar lan imanipun tetep kiyat anggenipun angsal cobian arupi kematian niki. Amiin yaa Rabbal Aalamiin.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Leave a Reply