Pidato Bahasa Jawa Hari Pahlawan

Hari pahlawan adalah sebuah cara memperingati perjuanan mereka, dan pidato dalam bahasa jawa kali ini menceritakan tentang hal tersebut. Dengan di terangi oleh ayat dalam agama Islam. Untuk lebih jelasnya silahkan untuk melihat teks dibawah ini.

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Sederek sedoyo sebangsa lan setanah air.

Wonten ing dalem suasana ingkang berbahagiya niki monggo kulo lan panjenengan sedoyo raos syukur dumateng ngersanipun Allah swt. ingkang sampun maringi nikmat lan rahmatipun, sehinggo wakdal niki kito sedoyo saget kempal lan ngerawuhi acara niki kanti boten wonten alangan setunggalin punopo-punopo. Mugiyo rawuh kulo lan panjenengan sedoyo wonten gino lan manfaati-pun.

Shalawat lan salam mugiyo tetep dipun paringaken dumateng nabi kito Muhammad saw. ingkang sampun maringi pitedah lan bimbingan dateng umat menungso sehinggo sumerap lelampa-han ingkang sahe ingkang kedah dipun lampahi lan lelampahan ingkang awon ingkang kedah dipun tebihi ing dalem gesang saben dinten. Mugiyo kito sedoyo kelbet umat beliau ingkang estu-estu ngamalaken ajaran Islam.

Poro rawuh sedoyo ingkang kulo hormati.

Kito sedoyo sampun sumerap mbok beleh kemerdekaan niku ngerupekaken rahmat saking Allah swt. Milo saking niku patut kito raos syukur dumateng Ingsun (Allah). Lan saben tahun kito sedoyo selaku bangsa Indonesia ngengeti dinten pahlawan tepati-pun tanggai kaping sedoso saking wulan Nofember. Lan wakdal niki kito sedoyo ngengeti dinten pahlawan. Milo saking niku, monggo kito sedoyo enget lan mengertosi peristiwa lan kedadosan-zaman niko, inggih meniko ageng sanget kepahlawanan bangsa kito, khususipun kaliyan arek-arek suroboyo tepatipun tanggai sedoso Nofember tahun 1945. Ugi katah ingkang wafat ing dalem mbelo bangsa Indonesia lan tanah air. Sedoyo niku dipun lampahi keranten raos remen lan cintaipun dumateng negari Indonesia.

Kados pengendikane nabi saw., ing dalem setunggalin hadits, ingkang artosipun :

“Cinta marang tanah air niku ngerupekaken setengahe saking iman.”

Poro rawuh sedoyo ingkang kulo hormati.

Kelawan mengertosi pengendikane nabi saw. niki kito sumerap mbok beleh cinta nang bangsa lan tanah air niku ngerupekaken bukti sempurnonipun iman tiyang.

Akhiripun kulo cekapipun sak manten sambutan niki mugiyo bermanfaat kangge kito sedoyo. Akhirul Kalaam.

Wassalamu’alai-kum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Seperti yang telah disebutkan diatas, pidato kali ini adalah tentang memperingati hari pahlawan yang jatuh setiap 10 november. Berbeda yang biasanya pakai bahasa indonesia, kali ini kami mengungkapkannya menggunakan bahasa Jawa.

Leave a Reply