Pidato Khitanan : WALIMATUL HITAN

WALIMATUL HITAN
Assalaamulaikum warohmatulloohi wabarokaatuh
Poro rawuh ingkang kulo hormati ! berbicara tentang khitan meniko ugi
mboten lepas berbicara tentang kesehatan, keranten hikmahipun khitan ing antawisipun
inggih meniko menjaga kesehatanipun lare kanthi ngicali kotoran utawi najis ingkang
tersisa
wonten
pucukipun
zdakar
(penis),
pepatah
arab
ngendikakaken:
Ingkang artosipun : jiwa ingkang sehat meniko wonten badan ingkang sehat.
Poro rawuh ingkang kulo hormati ! putro putri kito meniko generasi penerus
perjuangan kito wonten mongso ingkang bade dateng, lan ingkang bade nyetir
kemajuan agama lan bangsa wonten masa depan. Pramilo mulai masa kanak kanak
meniko kedah kitop latih bebersih utawi sesuci, kito pupuk lan kito didik jiwanipun mawi
pendidikan agami, supados leres leres dados generasi ingkang berkualitas sehat
jasmani lan rohaninipun.
Hikmahipun khitan malih inggih meniko saged andadosaken lare dados kendel
utawi pemberani, buktinipun poro pejuang pejuang kito ingkang wanton maju perang
mengusir poro penjajah, meniko ugi tiyang- tiyang ingkang samoun khitan (sunat),
menawi dereng khitan dereng wanton nglawan poro penjajah. Poro rawuh ingkang kulo
hormati ! hikmahipun khitan malih inggih meniko saged andadosaken lare saged payu
rabi, amergi wonten Indonesia umumipun, khususipun tiyang islam, nikki menawi
mboten sunat, prawan prawan niku mboten purun dipun rabi, malah dipun olok olok
kalih prawan prawan, monine ngeten: Lha wong sunat wae durum kok kesusu rabi to
le.le. emoh aku ! tapi menawi sampun sunat lare joko bade nglamar lare prawan
tentu prawanipun inggih purun, katik karo moni ngeten: lha yo iki loh sing tak
goleki, yo sing wis sunat ngene iki. Moso kon mangan gedang kon sakulite opo yo
enak, lha enak kulite sing wis di ilangi toh? Poro bapak poro ibu sedoyo ingkang kulo
hormati ! kejawi saking meniko, nglaksanakaken khitan menurut pandangan islam
tercatat sebagai amal ibadah, keanten khitan meniko nderek tindak lampahipun nabi
ibrohim, dawuhipun Alloh wonten al quran: Ingkang artosipun : nuli ingsun wahyukaken
marang siro (Muhammad) manuto siro ing agamane nabi Ibrohim. Poro rawuh ingkang
kulo hormati! dados mekaten meniko sebagian hikmah hikmahipun khitan lan teksih
katah ingkang derenga saged kulo aturaken malih, dene ingkang penting malih
hikmahipun khitan inggih meniko kanggo lantaran dateng afsohipun ngibadah, wonten
koidah fiqih dipun tuturaken. Ingkang artosipun: Sekabehe perkoro kang digawe
lantaran kangge nglaksanakaken perkoro wajib mongko hukume ugo wajib.
Dados jelasipun menawi kito bade nglaksanakaken ibadah teksih katutan
barang najis meniko wajib kito suceni. Wonten hal meniko caranipun nyuceni (ngilangi)
najis mboten saged malih kejawi kanti khitan (sunat). Pramilo tumrap tiyang islam jaler
wajib khitan (sunat) supados ibadahipun saged sampurno lan dipun tampi dening Alloh
SWT. Poro rawuh kintenipun cekap semanten atur kawulo kirang langkungipun nyuwun
agungipun pangapunten
Wassalaamualaikum warohmatulloohi wabarokaatuh

Leave a Reply