Cnth Laporan Pidato : PROGRAMPERTANDINGAN PERINGKAT DAERAH

LAPORAN PROGRAMPERTANDINGAN PIDATO PERINGKAT DAERAH TAWAU 2011Kementerian Pendidikan telah memperkenalkan pertandingan pidato kepada pelajar sekolahmenengah dan sekolah rendah pada setiap tahun. Hal ini secara langsung memberi ilmu dan pengalaman kepada pelajar dalam menghayati keindahan dan ketinggian bahasa secara kreatif dan kritis. Melalui penganjuran program seperti ini diharap dapat memaksimakan kemahiran berfikir di kalangan pelajar seterusnya dapat mengaplikasikan kemahiran berbahasa yang telahdipelajari di sekolah.Pihak sekolah mula mewujudkan ahli jawatankuasa program peringkat sekolah yang dipimpinoleh pengetua Sekolah Menengah Islamiah Tawau sebagai penasihat program. Manakala surat jemputan penyertaan kepada sekolah-sekolah yang menyertai pertandingan dan hakim diuruskanoleh pihak Pejabat Pelajaran Daerah Tawau. Sijil penyertaan Pertandingan turut disediakan olehPPD Tawau. Rentetan daripada mesyuarat dalaman pihak pengelola, mesyuarat pertama program pertandingan pidato telah dijalankan pada 19 Mei 2011 bertempat di bilik Makmal Sains Sekolahmenengah Islamiah Tawau. Mesyuarat tersebut turut dihadiri oleh Pengerusi Teknik Pidato (Pn.Jamilah Ahmad) dan wakil sekolah-sekolah di daerah Tawau. Dalam mesyuarat tersebut, sidangtelah bersetuju memutuskan 16 Jun 2011 sebagai tarikh pertandingan dan RM 100 dikenakansebagai yuran penyertaan bagi setiap sekolah. Sidang turut bersetuju agar mana-mana sekolahyang berminat untuk menyertai pertandingan ini dikehendaki membawa borang KK01 pada hariDalam mesyuarat tersebut, Puan Jamilah Ahmad, selaku pengerusi teknik membacakan syaratdan peraturan pertandingan pidato tersebut. Sidang turut brsetuju setiap sekolah bolehmenghantar seorang wakil sahaja

PERJALANAN PROGRAM

Aturcara Program Pertandingan Pidato Peringkat Daerah Tawau

MASAAKTIVITI

7.30  8.00 pagiPendaftaran Peserta dan Guru Pengiring8.30  9.30 pagiPertandingan Pidato Bahagian Pertama9.30  10.00 pagiRehat10.00  10.45 pagiPertandingan Pidato Bahagian Kedua10.45  12.00 tengahariUpacara Perasmian penutupan dan penyampaian hadiah kepada pemenang pertandingan.

SENARAI NAMA PESERTA

BILSEKOLAHNAMA PESERTATAJUK 

1SEK MENISLAMIAH TAWAUMUHAMMAD ROSMAN BINZAINALREMAJA BERWAWASANASPIRASI NEGARA2SMK TITINGANMOHD AZIZAN BIN ASROHREMAJA BERWAWASANASPIRASI NEGARA3SMK TAWAUAHMAD HANAFI BIN AMAN@A. FAKIHMALAYSIA DI PENTASDUNIA4SMK KUHARA TAWAUAMBRAN BINSAILUDIN@SANUDDINREMAJA BERWAWASANASPIRASI NEGARA5SMK JALAN APAS TAWAUNURFAZIRA BTE NORDIN-6SMK ABAKA TAWAUHARUN BIN PASIMALAYSIA DI PENTASDUNIA7SMK BALUNGDEWI ROHAYUH BTE SOLONGKELUARGA BAHAGIA TERAS MASYARAKATBAHAGIA8SEK MEN TEKNIKFAZIRAH BTE SAHABE MARUBIKELUARGA BAHAGIA TERAS MASYARAKATBAHAGIA

LAPORAN KEWANGANBILPERKARAJUMLAH

1

PENDAPATAN

(Yuran Penyertaan Pertandingan)

RM 700.00

2

PERBELANJAAN

A)HadiahB)MakananC)Buku Aturcara

D)

Pentas dan Banner 

E)

Cenderamata PerasmiF)Teknikal JUMLAH KESELURUHANRM200.00RM250.00RM20.00RM150.00RM50.00RM30.00

RM700.00

3

BAKI

0

PENUTUP

Pihak penganjur merakamkan jutaan terima kasih kepada Pejabat Pelajaran DaerahTawau, barisan ahli jawatankuasa program dan semua peserta serta wakil dari sekolah-sekolahdaerah Tawau kerana telah bersama-sama menjayakan Program Pertandingan Pidato PeringkatDaerah Tawau pada tahun ini. Semoga program seperti ini dapat diteruskan pada setiap tahununtuk mengasah dan mencungkil bakat-bakat baru di kalangan pelajar.Disediakan oleh,Disahkan Oleh,(SUSILAWATI BTE RAYA SUGIANTO)( HASNI HASSAN )Pengarah ProgramPengetuaPertandingan Pidato SM Islamiah TawauPeringkat Daerah Tawau 2011

Leave a Reply