Pidato Hardiknas : Pidhato

Pidhato Hardiknas

Assalamualaikum Wr. Wb.

      Ingkang kinurmatan Bapak Ibu guru kaliyan para rawuh lan siswa siswi SMP Negeri 3 Gombong ingkang kula tresnani lan banggakaken .

            Langkung rumiyin sumangga sesarengan tansah mangku puji syukur dhumateng Gusti Kang Maha Agung ingkang sampun paringaken kanugrahan dumatheng kula lan panjenengan saenggo panjenengan kersa mbucal tempo nderek mahargya adicara Mangerti Dinten Hardiknas . Wigatosipun pahargyan punika mboten naming kangge nggadhi late-lare supados tansah paring pakurmatan dhateng para pahlawan utawi para leluhur ingkang sampun ageng jasa-jasanipun tumrap nusa lan bangsa .

            Hardiknas menika dipun mangerti kangge tokoh pendidikan  ingkang sanget berpengaruh yaiku Ki Hajar Dewantara . Ki Hajar Dewantara tansah mrihatinake pendidikan ing bangsanipun . berjuang terus lan kasilipun ngadekaken Taman Siswa nalika tanggal 3 Juli 1922 . lan terus berjuang nggembleng para putra lan putri Indonesi supados guweran lan nduweni kuwanen utawa kamardikaan kaya bangsa liya-liyane . amargi perjuanganipun Ki Hajar Dewantara ingkang tanpa kandel punika , pramila saking pamerentah tanggal wiyosipun Ki Hajar Dewantara nalika tanggal 2 Mei dipundadosaken Hari Pendidikan Nasional ingkang dipuncekak HARDIKNAS .

            Harapan kula ing Hardiknas menika , mugi-mugi lare ingkang nom saged nglanjutake perjuanganipun Ki Hajar Dewantara .

            Mekaten ingkang saged kula aturaken nerakake nyuwun pangapura yen sakmenika nindakake tanggap pidato iku wonten ingkang luput , ingkang kirang trapsila lan wonten tembung ingkang mboten prayoga kula tansah mawantu-wantu agungin pangapunten .

Matur Nuwun

            Wassalamualaikum Wr. Wb.

Leave a Reply