Pidato : Nama Anggia. Adestya

Nama: Anggia. Adestya

Kelas: IX-A

Sekolah: SMPN 6 CIMAHI

Assalamualaikum Wr Wb.
Salam sejahtera,
Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati, serta Adik-adik yang saya cintai.
Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di tempat ini. Pada hari ini kita berkumpul di tempat yang nyaman ini untuk melepas kami, siswa kelas XII, yang telah menamatkan sekolah. Itu berarti kami sudah mampu melewati tahap SMA.
Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati, serta Adik-adik yang saya sayangi.
Keberhasilan kami ini tidak bisa lepas dari jerih payah Bapak dan Ibu Guru. Tanpa mengenal lelah, Bapak dan Ibu Guru terus memberikan bimbingan dan arahan. Kami sangat bersyukur memperoleh bimbingan dari Bapak dan Ibu Guru. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru. Kami tidak bisa membalas jasa Bapak dan Ibu Guru. Kami hanya bisa mendoakan, semoga jasa Bapak dan Ibu Guru mendapat balasan yang lebih baik dari Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang. Selain itu, kami berjanji untuk selalu mengingat nasihat dan pesan Bapak dan Ibu Guru untuk terus rajin belajar, menuntut ilmu tanpa mengenal waktu dan tempat.
Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati.
Selaku anak didik, tentu saja kami pernah membuat kesalahan, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Pada kesempatan ini saya mewakili semua teman memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan dan kekhilafan yang telah kami lakukan. Semoga Bapak dan Ibu Guru bersedia memaafkan kami.
Yang terakhir, kami mohon doa restu Bapak dan Ibu Guru. Semoga pada masa mendatang kami dapat menjalankan tugas kami dengan lebih baik. Semoga kami dapat meraih cita-cita kami dan berguna bagi nusa dan bangsa.
Kami juga berpesan kepada Adik-adik, teruslah belajar dan menuntut ilmu. Jangan pernah ada kata malas untuk belajar. Masa depan bangsa ini ada ditangan kita. Mari kita tuntut ilmu setinggi munkin. Semoga Tuhan meridhai usaha kita, amin.
Sekarang tibalah bagi kita untuk mengucapkan selamat berpisah. Sampai berjumpa pada kesempatan mendatang. Apabila ada tutur kata dan tingkah kami yang tidak berkenan di hati Bapak, Ibu dan Adik-adik, kami mohon maaf.
Sekian, terima kasih.
Wassalammualaikum Wr Wb.

Leave a Reply