Pidato Integriti Antara Institut Pendidikan Guru Malaysia

Pidato Integriti Antara Institut Pendidikan Guru Malaysia 2010 Peringkat Kebangsaan

TAJUK TEKS

TAJUK TEKS

1. Penguatkuasaan Undang-undang Kurang Berkesan Dalam Penyelesaian Masalah Integriti.

2. Malaysia Mempunyai Infrastruktur Kelas Pertama, Tetapi Mentaliti Kelas Ketiga.

3. Pelan Integriti Nasional Teras Bangsa Berjaya.

4. Sistem Pendidikan Negara Berjaya Memupuk Perpaduan Kaum.

5. Pencapaian Akademik Diutamakan, Nilai Murni Diketepikan.

6. Integriti Guru Cerminan Integriti Institusi Pendidikan.

7. Kebejatan Integriti Kendiri, Atribut Keruntuhan Bangsa.

8. Gejala Sosial Barah Dalam Pembangunan Negara.

9. Pendidik Berintegriti Intervensi Kecemerlangan Bangsa.

10. Pendidik Berintegriti Pemangkin Pembangunan Pendidikan Negara.

11. Kecemerlangan dan Integriti Pendidik; Cabaran Masa Kini.

12. Pendidik Berintegriti Ke Arah Gagasan 1 Malaysia.

13. Pemerkasakan Pendidik Berintegriti Satu Cabaran.

14. Pengamalan Integriti: Antara Kesedaran dan Kepentingan Diri.

15. Muhibah Faktor Pengekalan Kemerdekaan Malaysia.

16. Pendidik Penentu Kejayaan Pelan Integriti Nasional.

17. Pendidikan Berkualiti Berpaksikan Integriti.

18. Bangsa Berintegriti Negara Bertamadun Tinggi.

19. Pendidik Beramanah Pencetus Negara Bermaruah.

20. Pendidik Berintegriti Menyemai Budi Pekerti.

21. Masyarakat Berintegriti Menjamin Perpaduan Berkualiti.

22. Pendidik Berintegriti Wahana Bangsa Terpuji.

23. Peningkatan Integriti Melalui Kecemerlangan Pendidikan.

24. Pendidikan Sepanjang Hayat Penentu Kejayaan Masyarakat Berintegriti.

25. Pohon Integriti Subur Di halaman Kecemerlangan Pendidikan.

Catatan Penting: Peserta diminta memilih dua tajuk yang berbeza. Satu tajuk akan disampaikan pada 5 april 2010 dalam pusingan awal dan satu tajuk lagi disampaikan pada 6 april dalam pusingan akhir (sekiranya layak terpilih lima peserta terbaik dalam pusingan awal) untuk menentukan kedudukan johan, naib johan, tempat ketiga, keempat dan kelima.

Leave a Reply