Pidato : Mukaddimah Sambutan

Mukaddimah Sambutan :

~Assalamualaikum wr wb,,,,

~ Baca basmalah ..

~ Baca sepotong ayat [ kalau hapal ] contoh ayat :{ Alhamdulillahillazi hadana lihaza, wama kunna linahtadiya laula anhada nalloh }

~ Sapa para undangan .. {jamak} => yang kami/saya hormati bapak, ibu, sdr, para undangan yang dimuliakan Allah

~ Ucapan rasa syukur & puji => Alhamdulillah atas rahmat, nikmat & ridho Allah SWT kita dapat berkumpul, bersilaturahmi sekaligus memenuhi undangan kami pada siang/malam hari ini, tiada lain harapan kita semua dihari yang akan datang kita semua dan seluruh jajaran keluarga kita senantiasa diberi kesehatan & kemampuan untuk menambah ibadah-ibadah kita.
Selain rasa syukur tadi tentunya sholawat-sholawat & sholawat yang senantiasa kita ucapakan akan tercurah kepada panutan umat, nabi dan rasul kita Muhammad SAW, kitapun berharap semoga kita semua akan mendapat syafaat-Nya kelak di yaumil akhir. Amin ya robbal alamin.

~ Masuk tema pidato => urutannya : terma kasih atas kehadiran tamu, utarakan maksud anda membuat hajat/mengundang, pesan & kesan anda dilingkungan tersebut, dll { bebas tak resmi }

~ ahiri dengan menutup sambutan => harapan pada masyarakat, tetangga atau doa

~ wassalamu .. .. ..

DOA

~ Taawuz { Auzubillah … }
~ Basmallah …
~ Puji-pujian => hamdasy syakirin, hamdan naimin, hamday yuafi ni’amahu yukafi mazdihah, ya robana lakal hamdu kama yambarqi lijala li wal ikrom. Allah humma sholli ‘ala sayyidina Muhammad wa’ala ali sayyidina Muhammad
~ doa selamat =>
a. Aluhumma antas salam waminkas salam .. … dstnya,
b. pakai bahasa indonesia
c.tutup dengan doa selamat dunia akhirat => robbana atina fiddunya khasanah … … dst
d.sudahi dengan => Wassollullahu ‘ala sayyidina Muhammad, wa’ala ali sayyidina Muhammad. Walhadulillahi robbil ‘alamin

Mukaddimah

Innalhamda Lillahi nahmaduhu wanasta’inuhu wanastagfirhu wana ‘udzubillahi min suruuri anfusina wa min sayyiati a’malina mayyahdillahu falamudillalah amma ba’du.
qoolallau ta’ala fil Qur’anil adzim

Salam damai untuk pada hadirin sekalian, semoga kita semua diberkahi oleh Allah yang maha suci dan maha tinggi. Dalam kesempatan ini kami hendak mengajak saudara sekalian untuk mendoakan agar rumah ini menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi penghuninya, tempat beristirahat setelah bekerja, tempat pulang yang mendamaikan, tempat kita berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai, tempat tinggal yang diberkahi Allah, tempat yang menyerupai tempat kesudahan.

untuk itu kami akan membaca ayat al quran Ar RA’d 22-24 :

Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Atas nama Allah yang maha pengasih dan penyayang.

Dan orang yang sabar karena mengharap keridhaan Tuhannya, melaksanakan shalat dan menginfakkan sebagian rejeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau terang terangan serta menolak kejahatan dengan kebaikan. Orang itulah yang mendapat tempat kesudahan surga-surga adn. Mereka masuk kedalamnya bersama dengan orang yang saleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya, dan anak cucunya sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu, mengatakah: Selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu". Maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu.

Kabulkanlah ya Allah.

Leave a Reply