Pidato : Yang Berusaha, Puan Nurul Huda Binti Abd

Yang berusaha, Puan Nurul Huda binti Abd Wahid,barisan panel hakim yang arif lag
i bijaksana,
yang saya hormati, guru-guru dan seterusnya rakan-rakan yang saya kasihi.

Assalamualaikum, dan salam sejahter bagi kita semua.Tajuk pidato saya
pada hari ini ialah ‘Kemerdekaan’.

Hadirin dan hadirat sekalian,

Perjuangan kemerdekaan negara daripada belenggu penjajahan untuk kedamaian kemud
ian
mempertahankannya adalah sifat mulia yang perlu disanjung tinggi oleh kita semu
a.
Oleh itu,dalam mengenang kembali sejarah kemerdekaan di negara kita,janganlah ki
ta
melupakan pengorbanan para pejuang kemerdekaan yang telah membuka jalan ini kepa
da kita.

Hasil cetusan,semangat para pejuang seperti tokoh-tokoh politik,cendekiawan,dan
juga para
ulama wajib kita hormati dan mengenang kembali jasa pahlawan tanah air sama ada
yang
masih hidup atau pun yang sudah meninggal dunia.
Tidak ada negara yang mempunyai masyarakat majmuk yang dapat hidup dalam
keadaan tenteram,harmoni dan saling bantu-membantu antara satu sama lain seperti

mana dinikmati oleh negara kita.

Guru-guru dan murid-murid sekalian,

Justeru itu,marilah kita sama sama memelihara kemerdekaan kita dengan
mengekalkan perpaduan yang wujud supaya tidak ada perasaan curiga mencurigai
sesama kita.Kita hendaklah mengekalkan permuafakatan yang telak wujud sejak
53 tahun yang lalu sebagai kunci kecemerlangan kita yang akan datang.

Generasi sesudah merdeka berkewajipan bergabung tenaga dan semangat untuk
mempertahankan tanah air daripada sebarang ancaman dari segi keselamatan d
an penyongsang akhlak.

Sehubungan dengan itu,kita tidak sepatutnya berasakan cukup sekadar apa yang ada
.
Kemajuan dan perkembangan dunia sekeliling perlu dimanfaatkan dan dipergunakan
sebagai sebahagian daripada bahan-bahan bagi memajukan diri dan negara.Semangat
kenegaraan dan mencintainya mesti tumbuh setiap sanubari kita semua.Hal ini, pen
ting
agar setiap cabaran dan pengaruh yang datang, masyarakat dapat mendepaninya deng
an lebih
berani dan berupaya.

Saya sudahi pidato saya dengan kata-kata semangat ‘Merdeka 3x’.
Assalamualaikum.
Sekian terima kasih.

Leave a Reply