TEKS PIDATO : PENGARUH INTERNET TERHADAP REMAJA di Malaysia

TEKS PIDATO

PENGARUH INTERNET TERHADAP REMAJA

Yang Mulia Tuan Pengerusi Majlis, Barisan Panel Hakim Yang Arif Dan Berpaksikan Keadilan, Saudara Penjaga Masa Yang Setia Dengan Randiknya, para guru, rakan-rakan serta hadirin hadirat yang saya hormati sekalian. Salam satu Malaysia diucapkan.

Junjungan rahmat dipanjatkan ke hadrat ilahi kerana berkat rahmatnya dapat kita berhimpun di sini dalam Karnival Bahasa Melayu Daerah Serian.

Hadiri hadirat sekalian,

Berdirinya saya di sini, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menyampaikan pidato saya yang bertajuk Pengaruh Internet Terhadap Remaja.

Hadirin,

Sebelum saya memulakan pidato saya, moleklah kiranya saya mendefinisikan tajuk pidato saya satu-persatu.

Menurut Kamus Dewan edisi yang keempat, pengaruh bermaksud kuasa yang meninggalkan kesan kepada orang lain. Internet bermaksud rangkaian komputer antarabangsa yang membolehkan pengguna komputer di seluruh dunia berhubung antara satu sama lain. Dan remaja membawa maksud seseorang yang sudah akil baligh.

Internet, kata yang tidak asing di telinga setiap orang, terutama para remaja yang senantiasa bergaul dengan mewahnya dunia yang berteknologi dan praktis. Internet boleh dicapai di mana sahaja kita berada dengan bermodalkan telefon selular yang memiliki rangkaian internet. Dunia Informasi Tanpa Batas, begitulah orang-orang menyebutnya. Dengan adanya internet, akses atau jalan terhadap penyampaian informasi-informasi yang ada di dunia ini dapat diambil dengan mudah.

Internet ini adalah media yang paling efektif dan mudah untuk didapati dan diakses oleh sesiapa sahaja sehingga maklumat maklumat seperti gambar-gambar yang tidak senonoh, atau video-video aneh yang bersifat terlampau dapat mempengaruhi jiwa dan keperibadian remaja itu sendiri, sehingga mereka terpengaruh dan mengganggu konsentrasi terhadap proses pembelajaran di sekolah.

Umumnya, internet digunakan oleh setiap remaja untuk mencari atau mendapatkan informasi yang berhubungan dengan subjek yang diajar di sekolah. Ini dapat menjadikan remaja lebih kreatif dan aktif dalam mencari sumber informasi dan ilmu pengetahuan berbanding remaja yang hanya duduk diam di depan meja dan mendengar guru mengajar.

Tidak dinafikan internet mampu menjadi pendorong terhadap remaja untuk terus berkembang. Sebaliknya jika disalahgunakan ia juga dapat berfungsi sebagai penghancur generasi muda.

Remaja yang sentiasa melayari internet akan lebih peka terhadap perubahan informasi di sekitarnya.Tetapi, remaja yang memiliki kecenderungan pada hal yang negatif akan nampak pasif kerana hanya leka dengan kemudahan yang sarat dengan informasi daripada internet tersebut.

Maka, alangkah baiknya jika kita bijak menggunakan kemudahan ini dengan sebaik-baiknya dalam hal yang positif demi kemajuan diri dan peribadi kita. Selaku remaja, kita semua harus dapat menguasai teknologi yang sedang berlari kencang pada era ini, kerana dengan demikian kita pun akan ikut berlari menongkah masa depan.

Hadirin sekalian,

Saya akhiri pidato saya dengan 2 rangkap pantun :

Dian tiga lilin pun tiga

Tanglung tergantung rumah laksamana

Diam juga sabar pun juga

Ada umur tidak ke mana

Tuan puteri pergi ke Rasah

Pulang semula sebelah pagi

Kita bertemu akhirnya berpisah

Diizin Tuhan bersua lagi

Sekian terima kasih.

Leave a Reply