Pidato Kelas 9 C

pidato

Assalamualaikum . wr . wb .

Alhamdulillah alhamdulillah hirobbilalamin asolatuwasala muala asrofil ambiyai wal mursalin waala alihi waashabihi rosulillahi ajmain. amma badu .

Yang saya hormati ibu dareni dan yang saya sayangi teman seperjuangan .

Pertama tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kita kepada Allah SWT. yang mana kita masih diberi kesempatan untuk dapat berkumpul bersama di kelas 9 c ini .

Tidak lupa pula kita ucapkan shalawat beserta salam kepada nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma soliala Muhammad waala ali Muhammad

Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pidato saya yang berjudul kebersihan sebagian dari iman.

Didalam hadist, kita sebagai umat islam harus membersihkan diri agar masuk surga. Maksud bersih disini adalah membersihkan diri dari segala hal-hal yang buruk.

Didalam al-quran, terdapat hadist yang artinya :

islam itu bersih. Maka bersihkanlah dirimu. Sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yangbersih .

Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan .

Wabillahi taufik wal hidayah, assalamualaikum.wr.wb.

SPEECH

Assalamualaikum.wr.wb.

Alhamdulillah alhamdulillah hirobbilalamin asolatuwasala muala asrofil ambiyai wal mursalin waala alihi waashabihi rosulillahi ajmain. amma badu .

I respect that my mother loved Dareni and friends arms.

Leave a Reply