Pidato Sunda Maulid Nabi

Pidato Sunda Maulid Nabi

Prinsip Dakwah Rasul

Hadirin rahimakumullah
Dina danget ieu urang parantos dugi deui kana sasih robi`ul awwal sasih anu bersejarah nyatana dibabarkeunana kangjeung nabi anu mulya, anu jadi panutan pikeun sakabeh jalma dina tata peryoga oge dina segi panglima.
Peraturan anu jadi catur pikeun laku lampah umat manusa di alam dunya ku anjeuna di babarkeun kalayan eces jentre, margina kangjeng nabi anu mulya nerangkeuna sinareng conto laku lampah mantena. Anjeuna kantos ngadawuh :

Hartosna : saenyana kaula diutus pikeun nyampurnakeun akhlaq.
Kumargi kitu parantos sayogina mantena janten conto pikeun sakabeh manusa bahkan sanes manusa wungkul, anjeuna diutus ka sakabeh alam rek alam kasar atanapi alam halus, alam kasar tegasna lain wunkul anu dicabak gegerenetan, lain wungkul anu ditingal ngajentul hideung, komo jeung loba jarawatan mah alam kasar nyaeta alam manusa. Anapon alam halus nyaeta alam anu aya tapi teu katempo ku panon lahir tapi lain hitut…., tegesanamah alam lain nyaeta nu sok di sebut alam ghaib……. Bu pak percanten teu kana ayana alam ghaib ?……….. kedah percanten nya bu …! margina Allah SWt. Ge Ghaib, anu maha lembut …………
Ikhwanul Muslimin Rahimakumullah
Uih deui kana cariosan nu tadi yen kangjeng rasulallah SAW. Diutus ka alam dunya pikeun nyampurnakeun akhlaq manusa, anjeuna ngagaduhan pribadi anu sae, anjeuna tara ngedul, pejuang sajati, ekonom tangguh, panglima gagah, politikus anu bersih, pajabat anu jujur tara korupsi sanes kawas Gayus Timbunan . terang teu bu pak lagu andai aku jadi gayus?? Yu urang nyanyi sareng………. andai ku gayus tambunan, yang bisa pergi ke bali, semua keinginannya pasti bisa terpenuhi, lucunya di negri ini , hukuman bisa dibeli, kita orang yang lemah, pasrah akan keadaan. Kitu bu balukarna ieu bangsa anu geus teu puguh hukumna, hukum uang dibawah pencuri, hukum pencuri dibawah uang….. tah eta teh cingcirina manusa geus euwueuh ka era akibat geus teu berakhlak.
Kumargi kitu manga urang sadayana dina raraga mieling maulid nabi ieu urang nala`ah deui kana sifat kangjeung nabi anu mulya tegesnamah uih deui kana purwadaksina sewang-sewangan.
Kangjeg nabi ngajarkeuna akhlak anu mulya ngagaduhan prinsip nyatana dina bahasa yunanimah sok dikenal ku istilah Lanita tapijepra anu hartosna lain nitah wungkul tapi jeung prakna, lain kawas urang nu sok nyieun dalil pikeun nyalindung pedah aya katerangan man dalla `ala khoirin kafa`ilihi hartosna sing saha jalma anu nuduhkeun kana kahadean maka sarua jeung migawena.. bu dalilnaman teu lepat ngan aplikasina urang mah nu sok kadang salah, hayoh ue nitah bari tara nyontoan, padahal ceuk kaidah fiqh mah dilalatul hal aula min dilalatil maqol anu hartosna nyontoan leuwih alus tinimang marentah wungkul,,,, sapertos kumaha bu? Nyaeta sapertos kangjeng rasulallah SAW. Ibda binnafsi mulailah dari diri sendiri…. tah lamun kitumah carana bakal nyipatakeun kasadaran, saur guru urang teamah nyiptakeun kasadaran secara personal sinareng tanggung jawab yang tinggi behdituna silih pikahurmat kasasama nu antukna ke bakal aya kebersamaan….
Pidawuh Allah dina Qur`an Surat ………….. Ayat ……………

Anu hartosna Tetela dina diri rasulallah teh aya pitutureun anu hade ……..
Kasimpulanana tina ieu cariosan nyaeta : nu kahiji kangjeung rasul mangrupakeun tauladan pikeun urang sadayana dina sagala hal, nu kadua kangjeung rasul dina nyebarkeunana akhlak anu mulya kalayan ngagaduhan prinsip Lanita tapijepra lain nitah wungkul tapi jeung prakna. Nu katiluna manga urang sami dina raraga mieling dibabarkeuanan kangjeung nabi ieu hayu urang emut deui kana purwadaksina sewang-sewangan.
Sakitu nu kapihatur tina cariosan simkuring, hapunteun bilih aya cariosan anu pondok nyogok nu panjang nyugak, nu saenamah mungguh donkapna ti Allah, nu awonamah mungguh kahilafan simkuring maklum saur pantunmah
Lain cai lain walungan
Tapi tangkal ganitri anu ngajajar
Lain santri lain ajengan
Tapi santriwati nu neme diajar….
Sakitu bae bobo sapanon carang sapakan, ulah getas harupateun
Wallahul muafiq ilaa aqwami thariq
Wassalamu`alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Assalamualaikum wr.wb.

Alhmadulillahi robbil alamin.washolatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washohbihi ajmain. Amma badu.

Para hadirin anu  mulia, salaku  umat Islam atos  sawajarna urang mengenal lebih deket junjungan urang yakni Nabi Besar Muhammad SAW. kabehanana eta  semata-mata kango ningkatken  kataqwaan urang  ka Allah SWT. Ku cara seperti kitu urang  bisa  lebih ngadeketken diri ka Allah SWT, bisa  lebih baik nganjalankan perintahna sakaligus ngajauhan laranganana

Hadirin anu  berbahagia. dina bulan anu pinuh berkah iyeu urang perlu lewih loba ngalakuken muhasabatun nafsi atawa instrosfeksi diri, ngentengan sorangan. Terutama anu berhubungan jeung peningkatan kualitas sholat urang sadayana khususna jeng kualitas ibadah secara keseluruhan.

sabab ges sakuduna urang salaku kaum muslimin kudu ningkatken kualitas diri jeng amaliyah, ibadah ka Allah SWT.

Sakumaha pidawuh junjunan urang sadaya man kaana yaumuhu hoirun min amsihi pahua roobihun saha wae jalma anu sae poe ayena tibatan kamari,tah eta jalma anu beruntung batian mun dina dagang mah

Kacida Cilakana  jalma anu amal poe ayeuna lewih buruk tibatan poe kamari,kacida rugi jalma anu amal poe iyeu sarua jeung  amal poe kamari,

maka beruntunglah orang yang jika amal hari ini lebih baik dari kemarin.

Hadirin anu mulia..

sabab amal ibadah sholat eta tolak ukur daripada identitas jalma islam, makana sagala upaya,tarekah kango ngengengken sholat anu khusyu, ikhlas jeng makbul kaasup rangkaian ibadah. Sedengken sholat khusyu, ikhlas jeng makbul eta moal bisa ngawujud jika lamun henteu ditunjang ku ilmu.

Tina ku lantaran kitu, Islam ngawajibken sadaya muslimin muslimat milarian ilmu. Sakumaha pidawuh kangjeng nabi muhammad saw:

Tholabul ilmi faridhotun ala kulli muslimin walmuslimat

Anu pihartosenana milarian elmu teh eta fardu piken muslim lalaki jeng muslim awewe fardu didiyeu fardu ain.anu teu bisa di gantian ku batur seperti solat berjamaah jeng ngurus mayit.

Dina  hadits anui sanes dicarioskeun, Teangan ilmu sananjan nepii ka negeri Cina.

Hadirin anu mulia.. Lamun ku urang di talaah secara detil jeng  mendalam, naun sabana Rasulullah SAW ngahubung-hubungken ilmu jeng Cina ? Aya kepentingan naun ? Sajauh mana pengetahuan baginda rosululloh saw tentang Cina ?

Hadirin anu berbahagia.

Umat Islam karek sadar waktu perintah sholat mimiti diwajibken. Ternyata seeur pisan sarana jeng prasarana anu ngadukung kana ibadah sholat anu khusyu. sabab ibadah sholat ngandung syarat jeng rukun. Tah urang moal terang kana perkara rukun jeng syarat shalat lamun teu rajin ngaji elmuna sholat. Sedengken anu menyangkut masalah syarat eta erat hubunganana jeng alat jeng materi. Logikana,

Hadirin anu mulia… pada saat sholat diwajibken, maka nutupan aurat eta disyaratken. nutupan aurat eta kudu ku kain, jeng dina waktu harita sekitar taun 621 Masehi, hiji hijina  negara anu mampu ngahasilken tekstil kain kur negri Cina. Tah eta sababna pangna Rasulullah SAW ngahubungkan kawajiban nuntut ilmu jeng negeri Cina.

Hadirin anu berbahagia.

Bulan Rajab, di mana urang ngalewatina ti taun ka taun. Jeng teu ukur ngaliwati wungkul, urang sadayana salaku kaum muslimin selalu menyambut bulan Rajab iyeu kuperingatan-peringatan, pengajian-pengajian anu dikaitken jeng uraian tentang sholat. Tapi naha nya, ku datangna bulan rajab iyeu kur ngaliwat kitu wae??? Tangtu henteu. Sabab anu lewih penting kango urang sadayana nyaeta ngalenyeupan,merenungi jeng memakna,i ibadah sholat itu ku aktifitas hirup urang.

Pada saat sholat itu diwajibken kudu khusyu maka dina  ngalakuken pagawe,an naun wae urang kudu khusyu  serius jeng sungguh-sungguh.

Ketika sholat itu disyaratkan kudu beresih tina hadats, maka dina ngalakuken naun wae eta kudu bersih tina kebohongan, henteu  korupsi jeng saling menzdolimi. Lamun saurang pagawe henteu  korupsi waktu, jeng lamun si majikan henteu ngagaweken pagawe secara semena-mena.

Masih seeur hikmah sholat anu perlu ku urang di talaah secara mendalam. Hayu urang aplikasiken makna sholat urang di luar sholat. Mudah mudahan urang sadyana selalu dibere kakuatan, petunjuk, jeng pitulung  Alloh SWT, amin.

Sakitu anu ka sanggakeun mudah mudahan aya manfaatna

Aqulu qouli hadza astaghfirullohal azdim. Wallohul muwafiq ila aqwamit thoriq.

Wassalamualaikum warahmatullohi wabarokatuh

AKU INGIN TERUS BERSAMAMU

Dikaca, aku melihat wajahku yang siap menuju pesta dansa dengan gaun putih yang indah. Aku sangat senang ke pesta dansa. Dengan dandananku yang WOW itu aku pun berangkat ke pesta dansa tersebut.
Namaku Feby, aku memang suka berdansa. Aku sering mengikiti lomba dansa. Sesampainya di pesta dansa itu, aku melihat lilin lilin indah di padukan lagu beralunan lembut yang sangat menyentuh hati. Disaat acara di mulai, semuanya mulai berdansa dengan pasangan dansa nya masing masing. Tapi mala mini aku tidak mendapatkan pasangan dansa. Aku hanya bisa duduk tersenyum melihat yang lain nya berdansa dengan pasangan dansa nya masing masing. Hingga tiba tiba ada seorang laki laki yang memberikan tangan nya kepadaku mengajak dansa. Disitulah pertama kali aku mengenal Rio. Dia pria baik yang pertamakali mengisi hatiku di pandangan pertama. Sejak saat itu aku mulai berteman dengan nya. Rio sangat perhatian denganku. Perhatiannya melebihi sebuah teman.

Dua bulan aku mengenal nya, aku mulai merajut cinta dengan nya. Aku takkan pernah berpisah dengan nya. Semakin lama aku samakin sayang sama Rio. Aku senang mendapatkan perhatian nya. Gak aku sangka sudah dua tahun aku pacaran dengan nya. Dia gak berubah. Rio tetap perhatian denganku. Sampai kapanpun aku percaya Rio pasti akan selalu sayang aku.
Hari hariku semakin indah dengan ada nya Rio. Rio semakin sayang sama aku. Aku harap cinta ku dengan nya akan abadi.
Besok adalah hari ulang tahunku yang ke 16. Aku harap Rio bisa datang. Jika Rio tidak datang rasanya hari istimewaku itu akan terasa hampa. Satu hari sebelum hari ulang tahunku rumahku seperti surga dengan pernak pernik di mana mana. Tapi semua itu biasa aja jika gak ada Rio. Rio bagaikan permata di hatiku. Aku gak mau kehilangan dia.

Keesokan harinya, tepat pukul lima sore aku mulai berdandan bagaikan putrid di istana. Aku berdandan seperti ini bukan karna ini hari ulang tahunku. Tapi karna hari ini Rio akan datang di acara ulang tahunku. Tepat pukul enam sore pesta ulang tahunkupun di mulai. Tapi aku hanya terdiam di depan pagar rumahku. Aku tidak peduli sudah banyak tamu yang datang. Aku hanya menunggu Rio.
Rio tidak kunjung datang. Aku mulai galau menantinya. Aku harap Rio bisa datang di pesta ulang tahunku ini. Aku terus menunggu, menunggu dan menunggu. Dari kejauhan aku melihat setitik cahaya lampu motor. Semakin dekat aku melihat motor Rio yang semakin dekat menuju kemari. Aku sangat senang. Aku kira Rio gak akan datang. Mulai terdengar suara motor Rio semakin keras.

Di hadapanku aku melihat Rio di tabrak mobil. Rio pun terjatuh bersimbah darah. Dan sebuah kado terlempar ke arahku. Kado itu berisi sebuah kalung dan surat kecil bertuliskan
Selamat ulang tahun ya Feb. Semoga panjang umur. Walau waktu terus berjalan aku akan tetap sayang kamu. Aku hanya bisa kasi kamu kalung ini. semoga kamu suka ya sama kalung ini. I love You.
Kenapa dihari yang istimewa ini Rio harus pergi. Kenapa Tuhan memanggil orang yang paling aku sayangi di dunia ini. Aku ingin terus bersamanya. Tapi sekarang sudah tidak bisa. Rio sudah pergi meninggalkanku tuk selamanya. Aku sudah pasrah. Sekarang aku hanya bisa terdiam dan berdoa agar rio bahagia di sana. Yang pasti aku sayang kamu Rio
I LOVE YOU

Sekarang aku sendirian tanpanya. Aku kesepian, aku hampa tanpanya. Jika bisa ku putar waktu, takkan ku biarkan Rio pergi. HAri hariku selalu di warnai dengan air mata, tidak seperti dulu. Dulu aku selalu bahagia bersama Rio. Sekarang dia udah gak ada disini, disini bersamaku. Aku selalu berharap dia kembali. Jika Tuhan tak mengijinkan Rio kembali mungkin aku gak bisa hidup lebih lama di dunia ini. Semoga kamu tetap inget aku ya di sana. Aku gak pa pa sendirian di sini. Yang penting kamu bahagia di sana.

Sudah satu tahun aku jalani hidup tanpa Rio. Walau Rio udah gak ada di dunia ini, tapi Rio masih ada di hatiku. Aku yakin gak bakal ada oang yang bisa ngegantiin posisi Rio di hatiku.
Hari ini adalah hari ualng tahunku yang ke 17 dan hariini juga hari kepergian Rio. Di hari ulang tahunku ini aku gak berdandan secantik dulu. Aku tau Rio udah gak ada. Andai Rio ada disini pasti pesta ini pasti terasa indah. Karena acara ini aku gak bisa mengunjungi makam Rio. Akupun memilih kabur dari rumah meninggalkan acara ulangtahunku. Aku menuju makam Rio. Aku terus menatapi makam Rio sambil sekali kali meneteskan air mata.
Rio Andai kamu ada disini pasti aku akan senang. Aku akan tetap sayang kamu Rio. Walau kamu udah gak ada di sisiku lagi, aku bakal tetap sayang kamu kok. Dan aku harap kamu juga sayang aku di sana. Aku sayang kamu Rio.
I LOVE YOU

Disitu, diatas makam Rio aku tertidur untuk selama lamanya meninggalkan semua orang yang aku cintai. Tapi aku senang, di sana aku bisa ketemu Rio dan cinta ku akan ABADI tuk selamalamanya.
***TAMAT***

Leave a Reply