Pidato Bahasa Jawa : .

. . .  

Dhumateng ibu kepala sekolah inghang kawulo kurmati ,dhumateng poro guru ingkang kawulo kurmati ,ugi dhumateng poro konco konco siswo kelas tigo ingkang lawuo tresnani

Sepindah monggo klito sareng-sareng muji syukur dhumateng ngarsanipun allah swt ingkang sampun maringi pinten-pinten kenikmatan lan hidayah , dhumateng kito sedoyo hinggo saat meniko kito saget rawoh lan kempal wonten mpriki kangge mengikuti acoro perpisahan ,mugi-mugi kekempalan kito saget mbeto manfaat lan maslahat kangge kito sedoyo ,Amin allah humma amin,

Sholawat serto salam mugi-mugi kator lan kunjuk dhumateng kanjeng Nabi Muhammad saw lan mugi-mugi dhumateng kluarganipun poro shohabatipun akhiripun mugi-mugi lumeber dhumateng kito sedoyo kangge umatipun ,Amin allah humma amin.

Poro rawoh ingkang kawulo kurmati ,perpisahan inggih meniko akhir saking pertemuan ,mulo niku sak dherenge pisah ,kulo nyuwon maaf dhunateng sedoyo guru mbok bilih kawulo selami tigang tahun wonten katah kelepatanipun lan kulo ugi matur kesuwun ingkang katah dumateng poro bapak ibu guru ingkang sampun maringi ilmu dumateng kawulo, lam kawulo nyuwun dunganipun mugi- mugi ilmu panjenengan ingkang sampun paringaken dumateng kawulo saget bermanfaat, amen allahumma amiien,

Ingkang terakhir , mugi-mugi perpisahan niki mboten perpisahan sak lami-laminipun mekaten ingkang saget kawulo aturaken kirang langkung nyuwun ngapuntene ingkang sak katah-katahipun,,


Leave a Reply