Pidato Bagadang Batagak Panghulu

PIDATO BAGADANG BATAGAK PANGHULU

SABALUN PASIRIAHAN

P : Angku Datuak

Kapado angku datuaklah kami sampaikan kato sapata.

Sungguahpun ka angku datuak surang tantu kapado sagalo alek kami selang nan bapangka karajo nan bajunjuang.

Apo nan dipulangkan ka angku datuak,

Anak itiak ate dalimo anak alang dalam baluka, kaciek indak disabuik namo gadang indak disabuik gala Jiko disabuik, aso dapek kaduo lambek katigo urang bijaksano kaampek urang cadiak pandai.

Pihak dibadan diri ambo ubo alu cimporong asok ujuang jari sambuangan lida.

Barek tajujuang di kapalo panjang tasandang pado bahu, ringan tajinjiang pado tangan.

Jadi kulifa maulana untuk manyampaikan kato sapata pado angku datuak.

Lai ko di dalam bai jo pusako dilingka adat jo limbago.

Kok lai di dalam bai jo limbago dilangka adat jo limbago ba pambai angku datuak jo kato sapata tu.

A : Anduak Kato

Angku datuak.

Sapanjang panitahan angku datuak cako nan kami tempokan sakatiko tarago mancari kato saukua rundiang sapakat.

Kinilah dapek dikami kato saukua rundiang sapakat panjawab kato angku datuak cako.

Sabagaimano pamulangan angku datuak lai di dalam bai jo pusako dilingka adat jo limbago angku datuak manyampaikan kato sapata pado kami .

Kajawab di kami angku datuak :

Sumu nan janiah nan angku datuak sawuak

Sayak nan landai nan angku datuak pakai

Mamahek lai di dalam bai, mambayak lai di dalam pasamaian dibuangan jalo tibo

Umpamo pelang ka balayia, layia takambang angin tibo, angin la tibo dimusimnyo, agak latibo di agianyo, ukua latibo di jangkonyo.

Wakatu pelang kabalayia lawik tanang ombak salasai sadang wakatu bungo kambang. Ala patuik angku datuak mangamudi.

Kok ado nan bagaso gaso dihati, takalang-kalang dimato sampaianlah angku datuak, sifat mananti malah kami.

PASIRIAHAN

P : Angku datuak..

Bahar datuak sampono nan barumah condong kabarat.

Kapo-kapo bala jo pisau talatak dalam sukatan

la mudiak epok jo carano ulu samba kapado adat.

Buatan rajo minangkabau utang dikito malakukan

Lai barisi siriah kuniang siriah kuniang siriah diladang sigai garu junjuang cigano.jikok dikaik rasan sakin Jikok digatiu rasan kuku.Bamalam inyo nan jangan nantikan gugua di tampuaknyo.

Ditayiak bukan tiok ari di mama bukan tiok malam dicai ai kutikonyo.Wakatu adat ka dipakai, wakatu limbago kadituang sinanlah siriah digunokan.

Siriahlah rindu minta dicabiak, pinanglah rindu minta di gatok.

Bakeh angku datuak sambah tibo.

A : Sagadang gadang biduak bapo jo kamudi

Sagadang gadang alek bapo jo pangka

Tiok tiok selang bapangka karajo bajunjuang

Bai bapangka mangko manjadi angku datuak

P : PAMBAO TAGAK

Tagaklah gaja dibarawan sarato sadonyo ampanglimonyo

Tagaklah datuak nak kami samba, samba ka datuak katibonyo.

PA : PASAMBAHAN

Mangkuak ala cawanpun ala paca dimano tatimponyo

Datuak ala pangulu ala bake angku datuak samba tibonyo

Anak urang dilubuak landai kapasa katanah tumbua

Kami ko ketek balun lai pandai umpamo tanaman jolong tumbua

Lapeh nan dari tanah tumbuah handak manjalang ka kuanatan

Umpamo tanaman jolong tumbuah uduik tasabab dek pagaran

Lapeh nana dari ka kuantan kapasa ka indogiri

Iduik tasabab dek pagaran areknyo karano tali

Abdul rasip di tana maka anak tuanku bandaruhum

Naik ka ate anjuang perak manuju mahligai tujuah pangkat

Kipe kasabuang kiri kanan langkok jo gandang pararakan

Takajuik puti dalam petak balari lari ate kapa

Diateh kapa main catu sambia baniago

Kami ko ketek lai mudo mata umua balun pandapek kurang

Mangigia badan di bao tagak kalu lah lida mangatokan

Kalau tasabuik di nan bukan alangka malu badan diri

Kalau tasabuik di nan bana alangka suko niniak mamak

Tapi samantangpun baitu ka di cubo jua agak saketek

Anta ko badan nan ka malu anta ko diri ka cilako

Minta tolong pado allah, allah juo nan ka manolong

Pua licin tumbuah diramba dibawa duli duli pohon

Kami ko ketek jolong manyamba dibawa duli mangkuto tuhan

Galang mingkudu tak bagata anta kok bira jo kaladi

Galang pangulu nan tak gawa anta ko allah dengan nabi

Basijorong mangali lamba basirawa bilo dugandum

Kalau tadorong kami manyamba gawa baribu kali ampun

Samba bijo samba malintang samba bairik sapu lantai

Ka ujuang/pangka kami manyamba katanga lalu ka tapi

Lalu kapado bundo kanduang samba takzim manjalani

Bilang bilang dai kato lansek kari tasisik diliang lantai

Kadibilang sado nan dapek nan tingga untuk dinan pandai

Pandai mancolok bangko ulu pata sijarum pakodian

Pandai maatok nan daulu pandai manyusun nan kudian

VARIASI PAKAIAN

Iyo malah ka di variasi pakaian.Pakaian angkatan Angku datuak baruko.Mulo mulo pakai lakek di bukak peti nan mangewang.Sadakak duo dantumnyo gamuruh ka tanga lawik.Mangucap ikan rajo basa disangko lawik nan la karam disangko bumi nan la runtuah, mandarak langik ka taban.Diambiak pakain lamo-lamo bukan pakaian uran gkini, pakaian niniak moyang kito.Kain banamo silenggopuin cabiak saketek dijarumek haragonyo batambah naiak makau ditanam anak padang.

Kain banamo kain kaliang di bai bajambu jambu suto.

Makin disasa makin kariang tibo la pane lambok pulo.

Dirameh rameh sikalamuntiang anak garudo di ateh langik

Tujuah ameh upah pangguntiang tujuah bayiu upah panjaik

Kain banamo lupak lapiak katigo kain sapik udang

Jatuah ka lawik la uwang tayiak mantiko indak namua ilang

Partamo pakain lakek, dilakekkan sarawa panjang. Batapak itiak di kakinyo suji basuji paminggangan. Kabek pinggangnyo pata duango

Kaduo pakaian lakek dikabek jo kabek pinggang

Kabek pinggang sirono candai nan barendo rendokan ukia rendonyo nilam parmato

Kabatenggang sado nan pandai kito katido tampan bulia jan baketek hati baputiah mato.

KAtigo pakaian lakek, baserong jo kain panjang.

Kain panjang rono sambilan panjang nan duo kali salapan.

Usa mangupek pambulakangan jan mamuji berhadapan.

Kaampek pakaian lakek, lakekla baju rono beludu batata intan dengan podi

Sapantun ribuik daun kayu rabah kian condong kamari

Kalimo pakain lakek, lakeklah ikek condong uji lakeklah cengkang cadorong bugi, lakeklah pakaian sapanuah badan, lakeklah cincin sapanuah jari.