Pidato : Segala Puja Dan Puji Syukur Kami Panjatkan Ke

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puja dan puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah menghantarkan kita sekalian sehingga dapat berkumpul bersilaturrahim pada hari ini, dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam bagi junjunan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh kaum muslimin wal muslimat hingga akhir zaman.

Bapak beserta ibu . dan segenap keluarga dan kerabatnya yang sangat kami hormati.

Pertama-tama, kami menghaturkan salam silaturrahim diiringi ucapan terimakasih atas penerimaan kami sekeluarga yang telah disambut dan langsung dipersilahkan untuk menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan kami di hari yang penuh kebahagiaan ini.

Bapak dan ibu yang kami hormati, saya selaku kakak dari Bpk AA setiaman dan Ibu Rinda Desiyana terlebih dahulu ingin memperkenalkan keluarga kami yaitu :

Bapak dan Ibu (wanita)yang budiman, selanjut perkenankanlah kami untuk menyampaikan tuturkata mewakili saudara kami Bapak AA Setiaman beserta Ibu Rinda Desiyana untuk secara resmi menyampaikan maksud dan tujuan yang tulus yang keluar dari lubuk hati yang paling dalam.

Bapak dan Ibu yang kami hormati, Hadirin wal hadiraat yang berbahagia, pada hari ini kami hadir di tengah-tengah keluarga dan kerabat Bapak Ibu . tiada lain dalam rangka menghantar ananda .. putra pertama dari dua saudara dari Bapak dan Ibu AA Setiaman), yang konon anak kami yang satu ini telah saling berkenalan dengan putri Bapak dan Ibu yang bernama ..yang panggilan sehari-harinya . ( wanita). Entah kapan dan dimana anak-anak kita tersebut berjumpa, yang pasti takdir Illahi; menetapkan Boy telah jatuh hati kepada Esti, seperti bunyi pantun melayu: darimana datangnya lintah, dari darat turun ke kali. Darimana datangnya cinta, dari mata turun ke hati.

Cerita singkatnya, ananda Boy telah menyampaikan niat yang tulus kepada orangtuanya untuk dihantar meminang buah hatinya Esti. Untuk itulah maksud dan tujuan kedatangan kami pada hari ini yakni menyampaikan lamaran / pinangan

Bapak dan Ibu . (wanita) yang kami hormati, dengan penuh was-was kami menyampaikan niat suci anak kami Boy dan Ibu Bapaknya untuk menyampaikan sekapur sirih berupa pinangan kepada putri permata hati Ibu Bapak ananda Esti. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak berkenan untuk meridhoi niat anak kami dengan menerima lamarannya.

Itulah yang dapat kami utarakan kepada Bapak dan Ibu .. wanita) dihadapan sanak keluarga dan kerabatnya, dalam rangka lamaran ini

Sambil menanti Gayung Bersambut apakah lamaran kami ini bakal di tampi atau di tampik, tidak lupa kami sekeluarga Bapak Ibu AA Setiaman mohon maaf apabila dalam menyampaikan maksud dan tujuan ini ada tutur kata yang kurang berkenan di hati. Begitu pula kiranya dapat menerima barang hantaran yang dibawa oleh keluarga kami.

Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurota ayunin waj alna lil muttaqina immama.

Billahittaufik wal hidayah wal innayah, wal irradah.

Wassalamuallaikum Wr. Wb.