Pidato Dinten Kemerdekaan

Pidato Dinten Kemerdekaan

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ingkang Kula hormati Bapak …

Ingkang Kula hormati Bapak Ketua RW …

Ingkang Kula hormati Bapak Ketua RT …

lan para hadirin ingkang kula mulyaaken

Merdeka! Merdeka! Merdeka!

Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Taala, atas limpahan rahmat dan hidayahipun sehingga dinten niki kula lan sampeyan sedaya maksih disukani kesempatan ngangge milet meriahaken acara ulang tahun kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang ke-100 niki dalam keadaan sehat wal-afiat. amin

Selajenge sareng peringatan hari ulang tahun kemerdekaan kita niki kula ngarepaken, semoga kita langkung ningkataken rasa cinta kula lan penjenengan sedaya dumateng tanah air lan bangsa, supados ningkataken daya juang kita dumateng bangsa lan negara, lebih mempersatukan jiwa lan segenap raga kita ngangge memperkokoh persatuan lan kesatuan bangsa.

Para Hadirin Sedaya ingkang berbahagia, Bilih kita ngemuti perjuangan para pahlawan tahun 1945 maka terlintas jelas teng pikiran kita bahwa semangat pertempuran kang kaya geni sing boten pernah padem, niku begitu hebat menyatu teng jiwa para pahlawan pejuang 45 niku. Ananing saking arah mekaten sing boten kalah malih peran pentinge  sareng peran pentinge kula lan sampeyan sedaya saat saniki. Perjuangan dereng priad, sengen korbane katah pisan jiwa lan raga ngangge numpas para penjajah, inggih menika kula lan sampeyan sedaya mangga sareng-sareng ngewujudaken jiwa pembangunan kang kiat lan tangguh atas dasar penghormatan dumateng pengorbanan para pejuang 45.

Kemakmuran ingkang didasari keadilan lan Ketuhanan Yang Maha Esa dereng kula cape. amargi masih katah kang kudu kula lan sampeyan sedaya perjuangkan. Kemerdekaan sebagai warisan para pahlawan niki mestine kita isi sareng jiwa pembangunan tanpa ngenal kepentingan pribadi utawi golongan krihin.

Jiwa lan semangat 45 yaniku jiwa lan semangat sesarengan. ingkang nglajengaken kepentingan sareng tenginggile kepentingan golongan. Ngangge niku pula maka kita wajib ningkataken rasa solidaritas berbangsa lan bernegara. Persatuan lan kesatuan nasional lebih lebih diinggilaken atas kepentingan kita secara pribadi lan golongan. Cukulaken semangat sesarengan ingkang memperjuangaken cita-cita kemerdekaan.

Insya Allah harapan bangsa Indonesia mencapai kehidupan kang adil lan makmur berdasarkan Pancasila lan Undang-Undang Dasar 1945 sareng ridla Allah Subhanahu wa Taala terlaksana lan numbuhaken semangat persatuan lan kesatuan nasional Indonesia. Amin, amin, yaa robbal alamin.

Akhirul kata, selamat berjuang, selamat membangun bangsa lan negara kula lan panjenengan sedaya tercinta niki.

Dirgahayu Indonesiaku! Merdeka!

Wassalamualikum warahmatullahi wabarakaatuh