Contoh Naskah Pidato Bahasa Jawa Tema Perpisahan

Contoh Naskah Pidato Bahasa Jawa Tema Perpisahan Contoh Naskah Pidato Bahasa Jawa Tema Perpisahan Terbaru Update

Contoh Kumpulan Naskah Pidato Bahasa Jawa Tema Perpisahan Terbaru Update Pilihan

Contoh Pidato Pilihan Naskah Pidato Bahasa Jawa Tema Perpisahan Terbaru Update

Pidato untuk Naskah Pidato Bahasa Jawa Tema Perpisahan Terbaru Update.

. .

Sasampunipun Muji Syukur dateng Allah SWT, soho nyuwunaken tambahan Rohmat Keselametan dateng Rosululloh SAW, perlu dipun mengertosi bilih buku alit puniko mengku datang pinten pinten contoh pidato engkang kulo susun mawi Basa Jawi supados gampilaken dateng sederek-sederek engkang kerso maos. Soho konco konco engkang sami nyuwun dipun susunaken Buku Puniko, khususipun konco konco ingkang manggen wonten Tanah Jawi.

Sesuai kalian pengetahuan kulo engkang taksih terbatas. Pramilo tumerap sederek sederek engkang kerso maos Buku puniko terutami poro Alim Ulama menawi memanggihi kesalahan soho kekirangan wonten Buku puniko, kulo suwun supados kerso paring nasehati utawi saran saran dateng penyusun kangge kesempurnaan susunan selajengipun lan saderengipun ngaturaken maturnuwun.

Engkang terakhir, mugi-mugi buku alit puniko saget mbarokahi lan manfaati kangge penyusun soho sederek engkang kerso mahos

Relate Post

Leave a Reply