Pidato Jawa : Sesorah

Sesorah

Assalamualaikum Wr. Wb

Bapak-bapak, ibu-ibu lan hadirin sedaya mangga sakderengipun kita manjataken puja lan puji syukur dumateng kehadirat Allah SWT ingkang sampung marengi kita sedaya kenikmatan kaliyan kasarasan.

Hadirin sedaya kula jumeneng ing ngajeng menika dados perwakilan kangge nyambut para tamu undangan ingkang sampun rawuh kangge tasyakuran kelairan putranipun Pak Bejo ingkang dipunasmani M. Sholeh, ingkang lair tanggal tigangdasa setunggal Januari 2008, kanthi lair normal pukul 01.00. Matur nuwun sakderengipun kangge para hadirin ingkang nyagedaken rawuh wonten griyane Pak Bejo kangge tasyakuran kelairan putrane Pak Bejo.

Saklajengipun kula nyuwun doa restunipun saking para hadirin kangge putranipun Pak Bejo, mugi-mugi dados anak ingkang sholeh, berbakti marang bapak lan ibune, migunani tumraping liyan, negara lan agami kita sedaya inggih menika Islam. Amin Ya Rabbal Alamin

Menika mawon ingkang saged kula aturaken, menawi wonten kirangipun menika sampun wajar amargi kula namung tiyang ingkang kathah kekhilafan, kula nyuwun pangapunten menawi wonten atur kula ingkang kirang prayogi dumateng para sederek sedaya

Wassalamualaikum Wr. Wb