Teks Pidato Ketua Pelaksana Pelantikan PMR

Teks Pidato Ketua Pelaksana Pelantikan PMR Wira SMK Al-Amin Tegal

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, Assholatu wasalamu ala asrofil anbiya wal mursalim, habibina wa maulana muhammadinnabiya warasula. Robbi shohri shodri wayasirli amri wahlul uddatam bilisani yafqaulu qouli.

Yang Kami hormati, Bapak ……………….. Selaku Kepala SMK Al-Amin Tegal

Yang Kami hormati, Segenap Guru dan Karyawan SMK Al-Amin Tegal

Yang Kami hormati, Ibu Elok Sukmawati, S.Si selaku pembina PMR

Yang Kami hormati, Ketua beserta pengurus PMR SMK AL-Amin Tegal

Yang Kami hormati, Rekan-rekan panitia pelantikan PMR

Yang Kami hormati, Tamu undangan yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada kesempatan pelantikan ini

Yang kami banggakan, Calon Pengurus PMR yang akan segera dilantik

Yang kami sayangi, hadirin wal hadirot yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas rahmat dan hidayah Allah SWT. Dimana pada kesempatan Jumat yang berbahagia ini kita dikumpulkan dalam ruangan yang megah ini dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian sholawat beriring salam kita curahkan kepada junjungan nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul qiamah nanti.amien.

Hadirin yang saya muliakan, saya sampaikan selamat datang pada acara pelantikan pengurus PMR Wira SMK AL-AMin. Masa Jabatan 2015-2016 ini. Kami sampaikan terima kasih atas kesempatannya hadir dan menyaksikan prosesi pelantikan, kami selaku panitia berusaha maksimal untuk terselenggaranya acara pelatikan ini. Besar harapan kami untuk senantiasa mendoakan PMR SMK Al-Amin Tegal agar ke depannya terus menorehkan prestasi dan dapat mengharumkan sekolah di daerah Tegal.

Hadirin yang saya muliakan

Kegiatan ini terlaksana tentunya atas dasar dukungan dari semua pihak yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Dan kami segenap panitia pelantikan mengucapkan terimakasih atas semua upaya dukungan yang dilakukan baik berupa materil maupun moril.

Hadirin yakin dan pasti setiap amal perbuatan baik kita niscaya akan diblas dengan kebaikan pula. Untuk itu di masa kepemimpinan baru ini. Marilah kita bangkitakan semangat dan kekuatan kita sebagai organisasi PMR untuk menjadi lebih baik.

Tidak ada kata putus asa, tidak ada kata menyerah, tidak ada kata rugi, tidak ada kata pesimissatu untuk kejayaan PMR SMK Al-Amin ! Allohu Akbar !!

Hadirin yang berbahagia

Menyadari segala kekurangan dari panitia, baik dalam persiapan maupun dalam pelaksanaan Pelantikan yang terkesan sangat sederhana ini, saya atas nama panitia memohon maaf, dan dengan senantiasa mengharapkan kehadirat Allah SWT, semoga pelantikan ini dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.

 Sekian dan Terima Kasih.
Billahi fii sabilil haq fastabiqul khoirot
Wassalamu Alaikum Wr. Wb.