Pertandingan Pidato Rules N Guidelines 2015

 
3nd SESERI i-BowlS 2015 
PERTANDINGAN PIDATO BAHASA MELAYU PERINGKAT ANTARABANGSA 
 
SYARAT DAN PERATURAN 
1.0 
FORMAT PERTANDINGAN 
Pertandingan  dijalankan  dalam  dua  bahagian  dan  setiap  peserta  wajib  bertanding 
dalam  kedua-dua  bahagian  tersebut.  Giliran  peserta  setiap  bahagian  ditentukan 
mengikut  undian.  Proses  undian  dijalankan  oleh  Ketua  Hakim  di  hadapan  semua 
peserta  sebelum  pertandingan  dimulakan.  Pengacara  majlis  dan  peserta  pidato 
TIDAK DIBENARKAN memperkenalkan diri, sekolah dan negeri masing-masing. 
1.1 
BAHAGIAN PERTAMA 
 
Peserta akan menyampaikan pidato masing-masing dengan tajuk yang 
telah disediakan oleh jawatankuasa pertandingan terlebih dahulu. 
 
1.2 
BAHAGIAN KEDUA 
 
Peserta  akan  menyampaikan  pidato  masing-masing  secara  spontan 
atas  tajuk  yang  ditentukan  oleh  jawatankuasa  pertandingan.  Peserta 
dikehendaki  memilih  tajuk  di  dalam  sampul  yang  disediakan  di  meja 
ketua  hakim.  Pertandingan  pidato  secara  spontan  ini  dijalankan 
selepas sahaja selesai pertandingan pidato bahagian pertama. Setelah 
mendapat  tajuk,  peserta  diberi  masa  SATU  MINIT  untuk  membuat 
persediaan  di  pentas  pidato  tanpa  bantuan  mana-mana  pihak,  alat 
tulis, kertas catatan, alat komunikasi dan alat elektronik. 
 
1.3 
SYARAT-SYARAT PERTANDINGAN 
 
1.3.1  Peserta  diberi  masa  tujuh  (7)  minit  untuk  pidato  bahagian 
pertama, dan empat (4) minit untuk pidato bahagian kedua. 
 
1.3.2  Loceng  akan    dibunyikan  sekali,  satu  (1)  minit    sebelum  tamat, 
dan  dua  kali  setelah  tamat  bagi  setiap  kategori  dan  bahagian 
pertandingan. 
 
1.3.3  Penyampaian  pidato  selepas  loceng  penamat  dibunyikan  bagi 
setiap bahagian pertandingan tidak akan diberi markah. 
 
1.3.4  Sebarang  kritikan  terhadap  isu  sensitif    yang  berkaitan  dengan 
agama,  bangsa  dan  kebudayaan  atau  terhadap  keperibadian 
seseorang  adalah  dilarang.  Kesalahan  ini  akan  menyebabkan 
markah adab dipotong. 
 
1.3.5  Penggunaan  bahasa atau tutur kata yang kurang sopan adalah 
dilarang.  Kesalahan  ini  akan  menyebabkan  markah  adab 
dipotong. 
 
1.3.6  Peserta  yang  membaca  nota  atau  teks,  menyentuh isu  sensitif, 
menggunakan   
 
bahasa  yang  kurang  sopan  dan  tidak  sempat  membuat 
kesimpulan  (  semua  kesalahan  tersebut/  mana-mana  satu 
daripadanya)  tidak  layak  untuk  diumumkan  sebagai  pemenang 
di semua kategori dan peringkat pertandingan. 
 
1.3.7  Pengerusi  majlis  berhak  menegur  peserta  yang  melanggar 
mana-mana peraturan di atas. 
 
2.0 
PEMILIHAN TEMA 
 
2.1 
Pihak  pengelola  pertandingan  telah  menetapkan  tema    pidato  bagi 
pertandingan  pidato  bahagian  pertama.  Para  peserta  boleh  memilih 
salah satu daripada tema yang telah disenaraikan seperti berikut : 
 
BIL 
TEMA PIDATO 
1. 
Bahasa dan Budaya 
2. 
Perlancongan 
3. 
Pemimpin 
4. 
Alam sekitar 
5. 
Pendidikan 
6. 
Gejala sosial 
7. 
Transformasi 
8. 
Harta Intelek 
9. 
Sukan 
10. 
Kesihatan 
 
 
3.0 
PERATURAN PEMARKAHAN 
 
3.1 
Pembahagian Markah Pidato Bahagian Pertama 
 
3.1.1  Idea/ Isi ( 30 markah ) 
 
Peserta  pidato  akan  diadili  dari  segi  pengutaraan  tiga  idea/isi. 
Idea/isi hendaklah bernas yang disokong oleh data/ bahan yang 
tepat/ logik sebagai peneguh huraiannya. 
 
Panduan Pemarkahan 
 
Idea/ isi tepat- 2 markah 
Huraian- 4 markah 
Data/contoh  3 markah 
Markah penuh bagi setiap isi/idea ialah 9 markah 
(9mx3=27 markah + 3markah takrifan tajuk 
 
= 30 markah 
 
3.1.2  Bahasa ( 20 markah ) 
 
Peserta  pidato  akan  diadili  dari  segi  bahasa  yang  jelas,  baku 
(struktur  dan  sebutan  )  gaya  bahasa  yang  berkesan  dan  tepat 
dengan maksud yang hendak disampaikan. 
 
3.1.3  Penyampaian dan Persembahan 
 
Peserta pidato akan diadili dari segi persembahan yang lancar, 
kesesuaian  nada,  menyakinkan,  gaya  yang  menarik  dan 
susunan  isi  yang  tertib.  Peserta  WAJIB  memberi  salam  dan 
kata-kata  aluan  sebelum  memulakan  pidato.  Lima  markah 
maksimum  akan  dipotong  jika  peserta  tidak  memberi  salam/ 
kata-kata  aluan/menyentuh isu  sensitif/  menunjukkan  pelakuan/ 
tutur kata yang kurang sopan. 
 
3.2 
Pembahagian Markah Pidato Bahagian Kedua 
 
3.2.1  Isi ( 40 markah ) 
 
Peserta  pidato  akan  diadili  dari  segi  pengutaraan  dua  idea/isi. 
Idea/isi hendaklah bernas/logik dan dihurai dengan jelas. 
 
Panduan Pemarkahan 
 
Idea/isi  5 markah 
Huraian  10 markah 
Data/contoh  4 markah 
Markah penuh bagi setiap isi/idea ialah 19 markah 
(19mx2 = 38 markah + 2 markah takrifan tajuk 
 
= 40 markah) 
 
3.2.2  Bahasa ( 30 markah ) 
 
Peserta  pidato  akan  diadili  dari  segi  bahasa  yang  jelas,  baku 
(struktur  dan  sebutan),  gaya  bahasa  yang  berkesan  dan  tepat 
dengan maksud yang hendak disampaikan. 
 
3.2.3  Penyampaian dan Persembahan ( 30 markah ) 
 
Peserta pidato akan diadili dari segi persembahan yang lancar, 
kesesuaian  nada,  menyakinkan,  gaya  yang  menarik  dan 
susunan isi yang tertib. Lima  markah  maksimum akan dipotong 
jika  peserta  menyentuh  isu  sensitif/  menunjukkan  pelakuan/ 
tutur kata yang kurang sopan. 
 
 
 
 
                    *******************