Pidato : “Isra’ Mi’raj”

Pidato "Isra’ Mi’raj"

Assalamualaikum wr.wb.

Alhmadulillahi robbil alamin. Asholatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washohbihi ajmain. Amma badu.

Bapa-bapa,indung-indung sarta kaum muslimat anu dimegahkeun ku Allah.

Kahiji-tama marilah urang sadaya ngedalkeun puji sarta sukur kehadirat Allah SWT margi urang sadaya dina ayeuna diidinan keneh ku Allah kanggo ngariung di acara anu berbahagia ieu,dina raraga pangemut dinten ageung Islam,Isro Miraj Nabi Muhammad SAW.

Selanjutnya sholawat sarta salam mugi-mugi angger tercurahkan ka junjungan urang Nabi Muhammad saw margi ti beliaulah urang sadaya tiasa terang pituduh-pituduh Islam ,ku kituna urang tiasa ngabedakeun manten hiji hal anu haq sarta manten hiji hal anu bathil.

Saderek sakantenan anu berbahagia.

Urang sadaya dina ayeuna atos aya di sasih Rajab , di manten dina sasih Rojab ieu aya hiji kajadian anu henteu kenging dipohokeun ku saban umat jalmi,utamana nyaeta umat Islam eta sorangan,margi dina sasih Rajab eta terjadilah kajadian ageung anu kantos dijalankeun ku Rasulullah dina abad-abad anu tiheula yairu Isro Miraj,luhur kahayang Allah SWT.

Nurutkeun hartos nalika Isro eta hartina lalampahan di jero peuting. tapi sacara syariiyah isro nyaeta lalampahan jero peuting anu dipigawe ku Rasulullah saw ti Masjidil Haram (di Mekkah) nuju ka Baitul Maqdis (di palestina) anu caos ngandung rusiah sarta kaanehan.

Sedengkeun Miraj nurutkeun hartos nalika yaktos jenjang tumpak. tapi anu dimaksud ialah tumpak na Rasulullah saw ti Masjidil Aqso di Baitul Maqdis,kalawan menempuh jomantara jabi,ku kituna ahirna dugi ka hiji tempat anu pang luhurna namina Sidratul Muntaha,hiji tempat anu mustahil di capai ku jalmi kalawan kamajuan teknologi anu kumaha oge canggihnya kajabi ku Nabi Muhammad saw. Disitulah Rasulullah saw nampi langsung ti Allah SWT ngeunaan solah lima wanci,anu kedah dipigawe ku na sarta sakumna umat na.

Saderek anu berbahagia. Dina sasih anu caos pangesto ieu urang peryogi langkung seueur ngalakukeun muhasabatun nafsi atawa instrosfeksi diri. Utamana anu nyambung kalawan kanaekan kualitas solat urang hususna sarta kualitas ibadah sacara sakabeh.
Margi atos sakedahna urang salaku kaum muslimin kanggo sok ngaronjatkeun kualitas diri sarta amaliyah sarta ibadah ka Allah SWT. Celakalah jalmi anu amal poe ieu langkung awon ti dinten kamari,rugilah jalmi anu amal poe ieu sami kalawan amal dinten kamari,mangka beruntunglah jalmi anu lamun amal poe ieu mending ti kamari.
Margi amal ibadah solat barobah kaayaan tolok ukur ti identitas hiji jalma muslim,mangka saniskanten usaha kanggo meunangkeun solat

Pidato "Isra’ Mi’raj"

Assalaamu ‘ alaikum Wr Wb.

Bapa-bapa,indung-indung wargi-saudari,muslimin-muslimat anu berbahagia..

Dina wengi anu berbahagia ieu marilah urang sadaya ngedalkeun sukur alhamdulillah luhur nikmat Allah Swt. Margi kalawan kawasa-Na lah urang tiasa nyondong sareng-sami kanggo pangemut kajadian ageung Isra ‘ Mi ‘ raj Nabi ageung Muhammad saw.

Urang ayeuna atos ngasupan sasih Rajab , di manten dina sasih ieu aya kajadian bersejarah anu kedah urang emut sarta urang bantun suri tauladan,Isra ‘ yaktos lalampahan dina jero peuting ti Masjidil Haram (Makkah) ka Masjidil Aqsha (Palestina),Mi ‘ raj yaktos tumpak na nabi Muhammad saw ti Masjidil Aqsha ka 7 lapis langit dugi Sidratul muntaha.hiji pisan anu istimiwa pisan,anu tak dipibanda dina jalmi dawam.
Dina wanci eta , di manten jalmi hirup keneh di jaman onta,sarta hirup dina kemusyrikan,maranehanana tak percanten kalawan kitu kaayaanana wartos anu tak lebet uteuk,yen lalampahan anu sakedahna ngaleeut wanci anu berbulan-sasih tiasa ditempuh dina wanci anu singget. Ku kituna maranehanana anu lemah iman na,wanci ngadenge wartos ieu,maranehanana nuduh yen Nabi nyaeta saurang anu henteu beres polo na.. maranehanana ngece sarta mengolok-olok Anjeunna..Sumawonten aya anu dugi kajabi ti ageman Islam!!

Para saderek sakantenan..

Kanggo urang anu hirup di jaman Handphone ieu,kamajuan elmu kauninga sarta teknologi anu beuki canggih,jalmi atos tiasa midamel pakakas-pakakas modern anu menggemparkeun.. Tangtos teu pisan-pisan aheng lamun Allah memberangkatkeun Nabi saw kalawan jara anu tebih pisan dina wanci anu relatif singget..

Dina wanci ‘ eta ‘ lah Nabi saw nampi parentah solat lima wanci sapoe sapeuting langsung ti Allah Swt sakumaha firman-Na " dirikanlah solat,saestuna solat eta teh fardlu anu dicindekkeun waktuna luhur jalmi-jalmi anu boga iman. " (QS. 4 :103) disamping eta Rasulullah saw nanjeurkeun sakumaha pidawuh na " solat eta teh tihang ageman , sing saha ngadegkeun na mangka kawas lamun-olah ngadegkeun ageman,sarta barangsiapa ninggalkeun na hartina manehna meruntuhkanagama " (HR.Baihaqi)

Saderek anu berbahagia..

Tujuan utamadari solat ialah supados jalmi anu ngalakonanana sok ngemut Allah. Kalawan ngemut Allah,bade kabayang saniskanten sipat-sipat Allah anu maha kawasa sarta maha sampurna.
" Dirikanlah solat,Saestuna solat eta nyegah ti gawena keji sarta munkar..

Pidato "Isra’ Mi’raj"

Assalamualaikum wr.wb.

Saderek sakantenan anu berbahagia,ngaliwatan mimbar dina acara mepeling Isra sarta Mi ‘ raj ieu leuwih tiheula marilah urang sakantenan memanjatkeun puji sarta sukur kehadirat Allah SWT luhur karunia rahmat sarta hidayah-Na,ku kituna urang tiasa ngahadiran acara ieu kalawan teu aya pambengan hiji naon-naon.

Shalawat sarta salam mugi-mugi angger tercurahkan ka junjungan Nabi Muhamad saw di mana beliaulah anu menunjukeun ka umat jalmi ti jalan anu dimurkai Allah ka jalan anu di Ridhoi-Na,yaktos kalawan misinya ageman islam. Mugi-mugi urang tergolong umat na anu satia.

Para saderek sakantenan anu urang hormati,dina mepeling Isra sarta mi ‘ raj ieu hadena urang terang kalawan tangtos naon anu ditampa Nabi saw tatkala ngajalankeun Isra sarta Mi ‘ raj eta,sabot Nabi saw nampi parentah solat lima wanci sapoe sapeuting,anu marentah eta langsung ti Allah SWT. Ngeunaan masalah ieu,langkung tangtos na marilah urang perhatikan firman Allah SWT dina serat An Nisaa yaktos benerna ayat 103:

Artinya:
Mangka lamun anjeun atos ngabereskeun solat(mu),ingatlah Allah di wanci tangtung,di wanci diuk sarta di wanci ngedeng. Saterusna lamun anjeun atos rumaos aman,mangka dirikanlah solat eta (sakumaha dawam). Saestuna solat eta teh fardhu anu dicindekkeun waktuna luhur jalmi-jalmi anu boga iman.(QS: An-Nisaa Ayat: 103)

Saderek sakantenan anu berbahagia,disamping eta deui anu pangpentingna kanggo urang nyaeta tujuan ti solat eta sorangan urang tiasa ngajalankeunana caos kekhusuan. Langkung tangtos na marilah urang firman Allah SWT anu artinya:

" Dirikanlah Solat saestuna solat nyegah gawena keji sarta munkar "

Ahirna kanggo nutupan babaran biantara singget ieu,marilah urang leuwih tiheula berdo ‘ a mugi-mugi naon anu atos urang pigawe ti solat sarta sagala rupa macem ibadah ditarima ku Allah SWT,dugi engkena tiasa urang bantun balesan alusna salila di dunya leuwih di aherat jaga.

Saderek sakantenan anu berbahagia,demikianlah anu urang sampaikeun. Mugi-mugi mere mangpaat,hatur nuhun luhur perhatian na. Menta hapunten tina sagala kalepatan na. IHDINASH SHIRAATHAL MUSTAQIM.

WASSALAMU ‘ ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUHU.