Pidato : Tanggap Wacana Perpisahan Murid Saking Wakil

Tanggap Wacana Perpisahan Murid Saking Wakil

Assalamualaikum Wr. Wb.

Bapak Kepala Sekolahsing tak hormati, Bapak/ibu Guru ingkang.,lan konco-kocoku sing tak tresnani..

Pertama tama ayo manjatipun puji syukur neng Gusti seng maha agung amargi rahmatipun iso nggarei awkedhewe saget kumpul bareng kanggo ngadakne acara perpisahan murid saking wakil.

Hadirin kang budiman lan kulo hormati. Kulo saking wakil konco-konco badhe nyampekne sepatah rongpatah kata neng rangka perpisahan murid saking wakil.

Pas kulo tasek sekolah. Sederek konco-konco jan bangga dadi siswa teng sekolah mriki lan ngaturaken matur nuwun kabeh guru sing tau ngajar sederek. Ora tahu pilih kasih pas ndidik lan sabar sanget ora kenal kesel pas bombing sederek. Amargi jerih payahe guru awakedhewe saget lulus saking smp iki.

Tak dongakne guru guru kang bertugas ngajar diwenehi kesehatan lan rejeki sing akeh.

Yo kanggo konco konco kabeh. Jan abot rasane ninggalne awakmu kabeh. Marei awakedhewe wis bareng bareng sedangunipun 3 tahun. Tapekno aku yo ndongakne konco konco kabeh iso ngelanjutne neng pendidikan kang luwih duwur apik neng SMA,SMK,STM utawa institusi pendidikan liyane kanggo iso nggapai cita cita sing mok karep.

Mbok menawi wonten kirang tatakrami anggen kula matur saha sisip, sembiring atur, kula pinangka wakil konco konco tansah nyuwun agungipun panuwun ingkang tanpa upami.

Bilahit taufil wal hidayah, wassalamualaikum Wr. Wb.

Nuwun