Pidato Insan Cemerlang Negara Gemilang

INSAN CEMERLANG NEGARA GEMILANG 
 
BismillahAlhamdulillah.. 
 
Emas sarat tampak memikat, 
Hiasi dulang berisi gelang, 
Kualiti hebat prestasi ditingkat, 
Insan cemerlang negara gemilang. 
 
Cetusan barakah buat peneraju acara, 
Saf kehakiman intelektual berkarisma, 
Sidang hadirin warga dewan berwibawa.. 
Assalamualaikum w.b.t. dan salam karisma… 
 
Hari  ini,  pertandingan  ini  bukanlah  pertandingan  akademi  piala  fantasia,  maka  saya 
bukanlah Mawi ataupun Faizal, tetapi pelajar akademi Institut Pendidikan Guru Malaysia 
yang  akan  menyampaikan  sebuah  pidato  bertajuk  Insan  Cemerlang,  Negara 
Gemilang.   
 
Sidang pendidik yang dikasihi sekalian, 
 
 
Frasa  insan  cemerlang  menurut  Dato  Nordin  Kardi,  Naib  Canselor  UUM  ialah 
insan  yang  berdaya  saing  dan  mampu  memanipulasikan  dirinya  ke  arah  kemajuan 
seiring perkembangan zaman. 
 
 
Tun  Dr  Mahathir  Mohamad  berkata,  frasa  negara  gemilang  ialah  negara  yang 
dipimpin  oleh  pemimpin  berwibawa  serta  mampu  mencapai  keseimbangan  dalam 
segala aspek termasuk politik, ekonomi mahupun sosial. 
 
 
Sidang penonton yang penuh santun, 
 
 
Bicara  saya  yang  pertama  ialah  insan  berintegiti  negara  dijulang.  integriti 
membawa  maksud  nilai  kejujuran  dan  keperibadian  yang  luhur  menjadikan  negara 
dipandang  hemah  dan  mulia  oleh  seantero  dunia.  Masayarakat  yang  memahami  nilai-
nilai  kemanusiaan  yang  harus  menjadi  amalan  bagi  mementuk  insan  cemerlang. 
Sebagai warganegara Malaysia, saya sangat berbangga kerana rakyat negara ini sudah 
mempunyai  nilai  integriti  yang  baik.  Buktinya,  apabila  seorang  pegawai  TLDM  iaitu 
Bakhri  Shah  Abdullah  dari  Kt  Sultan  Idris  (1)  Pengkalan  Lumut  yang  dilaporkan  oleh 
akhbar  Berita  Harian  pada  15  Jun  2009  telah  menerima  Pedang  Kehormat  Kesatuan 
Britannia dan beliau merupakan orang bukan British pertama menerima anugerah itu.  
Selain beliau, nilai integiti ini juga telah menjadikan rakyat kita antara usahawan berjaya. 
Ku  Azhar  Ku  Abd  Razak  merupakan  bekas  tentera  dan  kini  beliau  antara  usahawan 
berjaya  negara  dengan kejayaan  membuka  syarikat  perusahaan feri  terbesar  Malaysia 
iaitu  JMV  Tradetech.  Kejayaan  syarikat  beliau  juga  telah  memperkenalkan  destinasi 
menarik  Malaysia  seperti  Langkawi  di  peringkat  global.  Ini  telah  menunjukkan  kepada 
kita bahawa insan berintegriti menjulang negara di peringkat antarabangsa. 
 
Sidang hadirin warga dewan budiman,  
 
 
Bicara saya yang kedua, insan bersatu negara maju. Konsep 1 Malaysia Rakyat 
didahulukan,  pencapaian  diutamakan  yang  telah  digagaskan  oleh  YAB  Perdana 
Menteri  Dato  Seri  Najib  Tun  Razak  bagi  memupuk  perpaduan  di  kalangan  rakyat 
Malaysia  yang  berbilang  kaum,  berteraskan  beberapa  nilai-nilai  penting  yang 
seharusnya menjadi amalan setiap rakyat Malaysia. Jika dahulu, timbulnya cakap-cakap 
belakang,  Melayu  itu  kaya,  Cina  itu  hina,  India  pula  teraniaya,  tetapi  kini  perbezaan 
mentaliti  berdasarkan  etnik  nyata  dihapuskan  sama  sekali.  Dalam  erti  kata  lain,  1 
Malaysia  menuntut  rakyat  Malaysia  agar  sama-sama  berganding  bahu  menggembleng 
tenaga dalam membantu memastikan aspirasi negara iaitu wawasan 2020 tercapai jika 
ia  diterapkan  ke  dalam  sanubari  rakyat  dan  diamalkan  oleh  segenap  lapisan 
masyarakat.  Inilah  yang  kita  inginkan,  insan  bersatu,  masyarakat  berpadu  negara  kita 
Malaysia pasti akan maju. 
 
 
 
Bicara  saya  yang  ketiga  Insan  kreatif  dan  inovatif  meningkatkan  produktiviti. 
Saban  tahun  kita  melihat  betapa  besarnya  peruntukan  yang  diagihkan  oleh  kerajaan 
terhadap  institusi  pendidikan  dalam  usaha  untuk  memantapkan  lagi medan  pendidikan 
negara seterusnya berjaya melahirkan modal insan yang bakal menerajui negara. Hal ini 
kerana,  dalam  dunia  yang  penuh  cabaran  ini,  seseorang  individu  perlu  mengolah 
sesuatu  yang baru  dan segar  berdasarkan pengetahuan yang ada. Itulah domain yang 
ingin  dibentuk  dalam  modal  insan  hari  ini.  Saudara  Najmil  Faiz  Mohamed  Aris,  pelajar 
PHD dalam bidang Nano Technology di Universiti Metropolitan di Leeds yang sebelum 
ini  mendapat  perhatian  media  Malaysia  kerana  kejayaan  beliau  mengharumkan  nama 
negara  menerusi  pembentangan  tesisnya  di  Parlimen  Britain  pada  tahun  2005.  Insan 
yang  kreatif  dan  inovatif  inilah  yang  akan  memacu  kepesatan  negara  Malaysia  agar 
berjaya  mengharungi  arus  globalisasi  yang  melanda  seharusnya  berdiri  sama  tinggi, 
duduk sama rendah dengan negara-negara yang lain. 
  
 
Bicara saya  yang keempat. Insan berilmu meningkatkan kualiti insani. Hakikat 
dan  lumrah  kehidupan,  masyarakat  yang  berilmu  dan  berpengetahuan  tinggi  diberi 
keutamaan  dan  penghormatan.  Sejarah  pembinaan  tamadun  dunia telah  membuktikan 
bahawa  keagungan  sesebuah tamadun  dapat  diukur melalui tahap keintelektualan dan 
nilai  integriti  masyarakat  tamadun  tersebut.  Alkhawarizmi,  tokoh  yang  cukup  ulung 
dalam  bidang  matematik.  Hasil  kajian  beliau  telah  menjadi  asas  kepada  teori 
trigonometri.  Tokoh  barat,  Professor  Hitti  sangat  menyanjung  beliau  dan  menganggap 
tokoh Islam itu antara saintis ulung dunia.  Selain itu juga, saya bawakan contoh-contoh 
pelajar  Cemerlang  SPM  kita, Nuramalina  Che Bakri,  Nadiah  Amirah  Jamil, Azali Azlan 
dan  adik  Nik  Nur  Madihah  yang  merangkul  kejayaan  cemerlang  dalam  SPM 
membuktikan  insan  berilmu  meningkatakan  kualiti  diri  yang  unggul  sekaligus  mampu 
memberi sumbangan besar kepada negara ke arah kegemilangan.  
 
Tuntasnya, insan cemerlang adalah insan yang memiliki nilai dan sikap yang maju dan 
ke hadapan dalam membina dan mencanai negara ke arah kegemilangan yang sejagat. 
  
INSAN CEMERLANG NEGARA GEMILANG 
SALAM INTEGRITI 
 
Sekian w.b.t. 
 
MUHAMMAD SOLEHUDDIN B HJ ABDUL RONI 
IPGM KAMPUS DARULAMAN 
TEKS PIDATO IPGM KEBANGSAAN PIALA DATIN ASARIAH MIOR SHAHARUDDIN 

TIM. KETUA PENGARAH PELAJARAN MALAYSIA 
28-30 JULAI 2009