4 1 2borang Pemarkahan Pidato Menengah Ms112 113 2 Versi 2

PERTANDINGAN PIDATO PIALA KPM SEKOLAH MENENGAH

BORANG PEMARKAHAN

BORANG PEMARKAHAN (SEKOLAH MENENGAH)

PERTANDINGAN PIDATO PIALA KPM

Giliran Peserta ……..

Bahagian Pertama:7 minit

Idea/ Isi

(30 markah)

Bilangan Idea/Isi

Idea/Isi

(2 markah)

Huraian

(4 markah)

Contoh/Data

(3 markah)

Jumlah

Peserta akan diadili dari segi:

-idea/ isi yang bernas

-huraian yang jelas

-data / contoh yang tepat/logik

-Maksimum 3 idea/isi

Idea/ Isi 1

Idea/Isi 2

Idea/Isi 3

Takrifan tajuk

Markah maksimum 3

Jumlah markah idea/isi dan takrifan

Bahasa

(20 markah)

Peserta akan diadili dari segi:

– bahasa yang jelas

– bahasa baku

– gaya bahasa yang berkesan/ tepat

Tatabahasa (10 markah)

Gaya bahasa yang berkesan (5 markah)

Bahasa baku (5 markah)

Jumlah markah bahasa

Penyampaian, persembahan, adab dan bonus

(50 markah)

Peserta akan diadili dari segi:

-kepetahan

-kelancaran

-intonasi suara

-gaya yang menarik/berkeyakinan

-dapat mempengaruhi/menarik perhatian audien

-susunan idea/isi

Adab

Peserta akan akan dipotong 5 markah maksimum jika :

– menyentuh isu sensitif

– menggunakan bahasa yang kurang sopan

– tidak sempat membuat kesimpulan

Bonus

Peserta akan diadili dari segi persembahan keseluruhan, kesopanan dan penampilan diri

Kepetahan, kelancaran, dan intonasi suara ( 10 markah)

Penyampaian/persembahan yang menarik (10 markah)

Susunan idea/isi (10 markah)

Berkeyakinan, dapat mempengaruhi dan menarik perhatian audien (10 markah)

Adab (5 markah)

Bonus (5 markah)

Jumlah markah persembahan, penyampaian, adab dan bonus

Jumlah markah keseluruhan : 100 %

Disahkan oleh:

Tandatangan:.

(Nama Hakim :……………………………………………………………) Tarikh :………………………..

BORANG PEMARKAHAN(SEKOLAH MENENGAH)

PERTANDINGAN PIDATO PIALA KPM

Giliran Peserta ……..

Bahagian Kedua(Spontan):4 minit

Isi

(40 markah)

Bilangan Idea/isi

Idea/Isi

(5 markah)

Huraian

(10markah)

Contoh/Data

(4markah)

Jumlah

Peserta akan diadili dari segi:

-idea/ isi yang bernas

-huraian yang jelas

-data / contoh yang tepat/logik

-Maksimum 3 idea/isi

Isi 1

Isi 2

Takrifan tajuk (2m)

Markah maksimum 2

Jumlah markah idea/isi

Bahasa

(30 markah)

Peserta akan diadili dari segi:

– bahasa yang jelas

– bahasa baku

– gaya bahasa yang berkesan/ tepat

Tatabahasa (10 markah)

Gaya bahasa yang berkesan (10 markah)

Sebutan bahasa (10 markah)

Jumlah markah bahasa

Penyampaian, persembahan, adab dan bonus

(30 markah)

Peserta akan diadili dari segi:

-kepetahan

-kelancaran

-intonasi suara

-gaya yang menarik/berkeyakinan

-dapat mempengaruhi/menarik perhatian audien

-susunan idea/isi

Adab

Peserta akan akan dipotong 5 markah maksimum jika:

– menyentuh isu sensitif

– menggunakan bahasa yang kurang sopan

– tidak sempat membuat kesimpulan

Bonus

Peserta akan diadili dari segi persembahan keseluruhan, kesopanan dan penampilan diri

Kepetahan, kelancaran nada, intonasi suara menyakinkan ( 5 markah)

Gaya yang menarik (5 markah)

Isi yang tertib (5 markah)

Penyampaian isi yang tersusun atau teratur (5 markah)

Adab (5 markah)

Istimewa (5 markah)

Jumlah markah persembahan, penyampaian, adab dan bonus

Jumlah markah keseluruhan : 100 %

Disahkan oleh:

Tandatangan:.

(Nama Hakim:………………………………………………….) Tarikh :………………………..

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA