Pidato Bahasa Bali Aaaaaaaa

PIDATO BAHASA BALI

Om Swastyastu,

Majeng ring Bapak Kepala Sekolah sane baktinin titiang. Bapak-bapak miwah ibu-ibu guru sane wangiang titiang miwah staf nyane. Bapak Ibu dewan juri sane kusumayang titiang. Miwah pare semeton sisiane sareng sami tresnain titiang. Angayu bagia uningayang titiang majeng ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa saantukan wantah sangkaning asung kerta wara nugraha Ida mawinan titiang prasida kacunduk ring ida dane sakadi mangkin ring galah sane becik puniki. Titiang jagi nyledin kelas XI bahasane matur samatra nganginin indik Wanti Wasra SMA Negeri 1 Sukasada sane kaping 9

Bapak Kepala Sekolah miwah ida dane sane wangian titiang

Ring galah puniki titiang ngaturang rahajeng wanti warsa ring SMA Negeri 1 Sukasada kaping 9. Dumogi sekolah irage puniki tetep ajeg lan lestari yadiastun magenah ring pinggiran kota, tan kerasa sekolahe puniki sampun mayusa 9 tiban, nanging yadiastun sekolah irage wau 9 tiban, nenten kalah saing sekadi sekoloh-sekolahne sane lianan. Irage dados sisia patut nglimbakang semangat belajar lan kerja keras mangda sekolah iragane puniki nyumingkin akeh madue prestasi, ring rahina wanti warsa puniki, ngiring para sisiane sareng sami mikayunin, irage nenten dados ayem, nenten dados males-males, nenten dados manja, tur nenten dados maebuh-ebuhan utawi poya-poya. Patut rajin irage nyarengin irerame megarapan rajin melajah mangde wenten anggen bekel nglanturang uripe ka pungkur wekas. kaweruhane luir senjata, ne dadi prabotang sai, kaanggen ngaruruh merta, saenun ceningge urip . pamekas irage patut eling ring swadarmaning sisia, patut seleg malajah manut sloka Taki-takining swaka guna widya utawi masa muda masa belajar . Yening sampun sareng sami jemet melajah janten generasi duwene pacang sayan mautama sane pacang nyangra panegarane wekasan lan bisa ngamolihang prestasi ring sekolahan

Bapak Kepala, Bapak / Ibu guru miwah sametoh sami sane baktini titiang,

Titiang nunas majeng ring semeton titiange sareng sami mangda state menjaga nama baik sekolah iragane puniki, mangda sekolah irage tetep ajeg, lan mangda semeton sareng sami state berbudi pekerti luhur mangda benjang pungkur para semeton dados manusa pangawunan sane sadurdama. State nyage nama baik sekolah sekadi janji kaping 5, lan berbudi pekerti luhur sekadi visi SMA Negeri 1 Sukasada puniki. Titiang sareng sisiane matur sukma antuk ring kalanggengan kayun Bapak / Ibu Guru sane yukti. Yukti sampun las karya makarya nenten memerihang pangwelas artabrana pinaka Pahlawan Tanpa Tanda Jasa . Dumogi Ida Hyang Widhi Wasa sangawelas kapitresnan Bapak / Ibu mawinan sayan ngamecikang kawibawaan sekolahe puniki. Raris majeng ring para sisia sami titiang nunas mangda susrusa bhakti majeng ring Hyang Widhi saha sadia ngalaksanayang saluir tata tertib sekolah. Mangda prasida mangguh kadigjayan. Ingih, Bapak Kepala Sekolah miwah Ibu guru miwah semeton sisiane sami Kadi asapunika titiang prasida aturang ring galahe sane becik puniki, dumogi wenten pikeneh nyane. Manawi akeh kaiwangan titiang, lugrayang titiang nglelungsur geng rena sinampura Om Santi, Santi, Santi Om