Pidato Bahasa Bali Saraswati (2)

Saraswati

Bapak Kepala Sekolah sane wangiang titiang.

Para Guru lan Para Siswa sami sane kusumayang lan tresnasihin titing.

Om Swastyastu

Melarapan antuk manah sane suci tur astiti bakti majeng ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa, titiang sareng idadane sami para guru lan siswa SMP N 1 Singaraja prasida mapupul ring ajeng genah suci puniki sareng sami ngaturang bakti ritatkala rahina suci Sang Hyang Aji Sarawati, dumadak ida sueca nyurianin tur ngicen keselamatan ring iraga sami.

Rahina suci Saraswati ring sejeroning pemargin Agama Hindu ring Bali kebawosang pinaka ngawit tedun wacakan sastra pengewuruhan ring jagate pinaka suluh pemargi sejeroning ngelanturang kauripan ring jagate puniki. Jatma sane nenteen uning ring kewuruhan Sang Hyang Aji Sastra sampung janten taan prasida ngeruruh pemargi kauripan becik, santukan ipun nenten pacang uning punapa punapi tatecare pemargi ngerereh pangupajiwa sane becik anggen ngelanturang kauripan nyane.

Ring pamargin rahina suci ring Bali, Saraswati kemargiang nemoning rahina Saniscara keliwon wuku Watugunung. Ritatkaal irika para siswa sareng sami sumuyuk ngaturang bakti melarapan antuk Canang suci lan wangi mangda Ida Betara suweca nedunang kaweruhan tur nuntun para siswa sami prasida ngmargiang anggah ungguh seperindikan Brahmacari sane kelaksanayang ring sekolah.

Rikanjekan rahina Saraswati, siosan ring ngaturang bakti mangdene para siswa sami ngulat sarira nincepang pekayunan mangda kaweruhan punika wiyakti menggah ring angga tur prasida pacang ngelaksanayang ring sejeroning pemargin kehidupan tur setata ngeruruh pemargi sane becik manut sekadi pinuntun Sang Hyang Aji Dharma tur ngicalang pikayunan tan becik sane mikobetin jatma lan jagate.

Bapak Kepala Sekolah lan Guru Miwah Siswa sareng sami sane tresnasehin titing, asapunika atur titiang ngindikang menakadi rahina Saraswati dumugi wenten pikenohnyane. Pinaka pinguntat titiang atur puniki antuk parama shanty.

Om Shanti Shanti Shanti Om