Pidato Mapag Warsih Enggal Islam

MAPAG WARSIH ENGGAL ISLAM

Assalamualaikum warahmatuulahi wabarakatuh..

Alhamdulillahirrabbilalamiin puja puji syukur urang panjatkeun ka gusti Allah subhanahuwataala margi kusabab rahmatna urang sadaya dipasihan nikmat jagjag matak tiasa kempel dina ieu tempat.. shalawat sareng salam mugi selalu dicurahkeun ka kanjeng nabi urang Rasulullah SAW.

Jamaah masjid al-furqan rahimakumullah.. Alhamdulillah urang sadaya atos bade mapag warsih enggal Islam 1431 H. Dina kasempatan ieu, abdi bade ngajak ngarenung ka sadaya naon-naon wae anu tos urang lakukeun di warsih anu kamari-kamari, tiap warsih enggal kalakuan urang teh beuki sae atawa beuki awon atawa datar kitu-kitu keneh? Sawarsih urang hirup 345 dinten, sadinten 24 jam.. janten sawarsih teh 8280 jam.. tah, Allah atos masihan urang kasempatan sakitu seeurna dina saarsih kanggo mekelan amal sae kanggo engke di akhirat. Atos can urang mangpaatkeun eta waktos? Mangpaatkeun waktos sasae-saena, margi mung dzikir sadetik oge eta teh bakal mantuan urang basa d hisab engke. Janten pesen ti abdi, tong nyia-nyiakeun waktos nu aya, mangpaatkeun sasae-saena di jalan Allah. Ulah sok mikir-mikir mun bade shadaqah teh, ikhlas weh.. yakin da Allah pasti ngabales kasaean kalakuan urang di dunia ieu. Mun teu di dunia nya di akhirat dibalesna.

Mung sakitu wae nu tiasa abdi dugikeun, mugi kamangpaatkeun kanggo sadayana. Punteun bilih aya kalepatan kata, hatur nuhun..

Wassalamualaikum wr. Wb.

SASIH SHAUM

Assalamualaikum warahmatuulahi wabarakatuh..

Alhamdulillahirrabbilalamiin puja puji syukur urang panjatkeun ka gusti Allah subhanahuwataala margi kusabab rahmatna urang sadaya dipasihan nikmat jagjag matak tiasa kempel dina ieu tempat.. shalawat sareng salam mugi selalu dicurahkeun ka kanjeng nabi urang Rasulullah SAW.

Jamaah masjid al-furqan rahimakumullah.. Alhamdulillah urang sadaya tos bade mapag sasih shaum Ramadhan. Dimana ieu sasih teh sasih nu paling suci diantawis sasih-sasih nu sanesna. Kusabab Al-Quran nur karim dilungsurkeun dina sasih ieu, pahala ibadah urang dilipatgandakeun, sareng ayana malam lailatul qadar anu langkung sae tina sarebu bulan. Subhanallah.. shaum teh salah sahiji tina rukun islam, janten saluruh umat Islam kedah wajib ngalaksanakeun shaum ramadhan teh. Mung aya sababaraha syarat supados shaum urang ditarima ku gusti Allah. Salian nahan lapar jeung haus, urang kedah ngajaga hawa nafsu tina alat indera urang, panon ulah ningali aurat, panangan ulah dipake maok, lambey sareng cepil ulah dianggo ngagosip, sampean ulah asal nyepak batur, jeung sajabana..

Mung sakitu wae nu tiasa abdi dugikeun, mugi kamangpaatkeun kanggo sadayana. Punteun bilih aya kalepatan kata, hatur nuhun..

Wassalamualaikum wr. Wb.